Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Motioner och Propositioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=757)
-   -   Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34213)

Mötespresidiet 2011-04-04 23:40

Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund
 
BAKGRUND

Genom åren har det förekommit många debatter om huruvida vi ska bredda oss och i så fall hur och i vilka frågor. I en brokig skara med lika många socialister som liberaler enade kring ett fåtal frågor kan uppgiften att hitta en bred gemensam ideologisk värdegrund tyckas omöjlig. Ändå finns det uppenbarligen något som vi är beredda att lägga våra ideologiska ursprung åt sidan för. Det vi vet säkert är att man som pirat har värderingar som prioriteras högre än de värderingar som traditionellt sett förknippas med socialism eller liberalism.

Att luta sig mot socialism eller liberalism som ideologisk värdegrund blir i praktiken ett sätt att utesluta det breda tvärpolitiska engagemang Piratpartiet inspirerat till. Eftersom partiet i grunden har en inkluderande filosofi både i praktik och princip behöver vi därför tänka i andra spår än den traditionella höger-/vänsterskalan.

FÖRESLAGEN LÖSNING: En grundläggande humanistisk inställning till politiskt ställningstagande i enskilda sakfrågor, kan fungera som en gemensam värdegrund för Piratpartiet och sätta ramarna för utvecklingen av partiets politik.

Den grundläggande värdering som finns i partiet redan idag tycks vara respekten för individen och omtanke om människor och deras rättigheter.

Piratpartiet har tagit klar ställning för pluralism och mångfald; rätten att bejaka särskillnader i kultur, religion, idéer och livsstilar, så länge som detta inte kränker någon annans motsvarande rättighet. Humanismen omfattar dessa värderingar utan att styra politiken i traditionell höger- eller vänsterriktning.

Signaturer 3 april 2011

Emma Marie Andersson (opassande.se) Sammy Nordström (bloggsam) Klara Tovhult (kurvigheter.se) David Bergström (davidbergstrompp) Torbjörn Wester (infallsvinkel) Jimmy Callin (Kanin) Staffan Jonsson (saffe) Daniel Gustafsson (integritet.se) Mattias Bjärnemalm (Mab) Henry Rouhivuori (ingsoc) Martin Persson (Qeruiem) Tomas Kronvall (tankefel) Sandra Grosse (Terobi) Marit Deldén (Leffelini) Amelia Andersdotter (stenskott) Andreas Larsson (Falathar) Gustav Nipe (ordförande UP) Gun Svensson (farmorgun) Anders Hedberg (piratenanders) Marcus Schmidt (magnihasa) Mikael Nilsson (Minimaliteter) Christoffer Willenfort (blågrönröra) Leif Ershag (ershag) Martin Holmberg (KL Tidaholm) Mackan Andersson (standuppmackan) Nikke Lindqvist (nikke index) Jonatan Wernersson (frankentan) Egil Möller (redhog) Henrik Sundström (henriksundstrom.se) Christer Jansson (ursinnig.janssons.org) Jens Bergqvist (KL Grästorp) Erik Einarsson (enriz.eu) Stefan Woldekidan (woldekidan.com) JP Andersson (värmlandspiraten)

willenfort 2011-04-05 08:29

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Jag stödjer denna motion.
/Christoffer Willenfort

Daniel Gustafsson 2011-04-05 09:29

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Jag ställer mig bakom denna motion och yrkar att medlemsmötet beslutar enligt motionens förslag och dess yrkanden.

RikMatts 2011-04-05 09:47

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Jag håller med om innehållet i motionen, det vill säga tolkningen av Piratpartiets ideologiska inriktning.

Men jag ser inte poängen med att gräva upp gamla ord för att stoppa ner piratismen i. Speciellt inte som ju "humanism" precis som alla andra gamla -ismer betyder olika saker beroende på vem man frågar. Även om piratideologi elakt av många vantolkas som tjuvar, kommunister, libertarianer och så vidare, så är piratideologi mycket svårare att kasta in i ett fack är de gamla -ismerna.

Om det är jobbigt att förklara vad vi inte menar pirater är, så kommer vi att hamna i en ännu värre försvarssituation med att behöva förklara vad vi inte menar att "humanism" är.

Djurens Rättare ser humanism som att det rättfärdigar köttätande. Religiösa ser humanism som ett hot mot religionsfrihet. Se där redan två grupper man måste förklara för.

Därför yrkar jag avslag på motionen.

infinite_emma 2011-04-05 10:13

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Citat:

Ursprungligen postat av RikMatts (Inlägg 261445)
Jag håller med om innehållet i motionen, det vill säga tolkningen av Piratpartiets ideologiska inriktning.

Men jag ser inte poängen med att gräva upp gamla ord för att stoppa ner piratismen i. Speciellt inte som ju "humanism" precis som alla andra gamla -ismer betyder olika saker beroende på vem man frågar. Även om piratideologi elakt av många vantolkas som tjuvar, kommunister, libertarianer och så vidare, så är piratideologi mycket svårare att kasta in i ett fack är de gamla -ismerna.

Om det är jobbigt att förklara vad vi inte menar pirater är, så kommer vi att hamna i en ännu värre försvarssituation med att behöva förklara vad vi inte menar att "humanism" är.

Djurens Rättare ser humanism som att det rättfärdigar köttätande. Religiösa ser humanism som ett hot mot religionsfrihet. Se där redan två grupper man måste förklara för.

Därför yrkar jag avslag på motionen.

Att vi måste vara tydliga för andra vad vi handlar om är en sak, det ska vi alltid vara tycker jag -- men motionen handlar framför allt om tydlighet internt. Våra ramar, vad vi ska agera från, vilken sorts vision vi har för den piratistiska utvecklingen, hur vi ska växa.

Isaksson 2011-04-05 10:37

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Jag är personligen inte helt oförstående till denna motion, och delar många
av de värderingar som yttras i densamma. Däremot har jag, likt RikMatts,
starka reservationer för ordet ”Humanism”.


Humanism kan appliceras på väldigt många områden, beroende på vilken
livsåskådan man har, och är således ett mycket luddigt begrepp om man
inte definierar begreppet i mycket stor detalj.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Humanism


Om definitionen inte korrekt beskrivs i var enskilt fall så kan jag se att det
högst troligen kommer att leda till stora olägenheter och onödiga
diskussioner och konflikter. [Se specifikt punkt 5-5.3 i angiven länk]


Jag yrkar härmed:


Avslag till motionen i sin helhet som den är utformad i dagsläget.

Tommten 2011-04-05 10:59

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Citat:

Ursprungligen postat av RikMatts (Inlägg 261445)
Djurens Rättare ser humanism som att det rättfärdigar köttätande. Religiösa ser humanism som ett hot mot religionsfrihet. Se där redan två grupper man måste förklara för.

Tror du verkligen att det blir ett problem? Jag tror att det är väldigt liten risk för det. Fördelarna med motionen överväger med råge eventuella nackdelar. Jag yrkar bifall.

Jan-Olof Ruuska 2011-04-05 14:47

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Citat:

Ursprungligen postat av willenfort (Inlägg 261419)
Jag stödjer denna motion.
/Christoffer Willenfort

Jag stödjer också denna motion, reservationslöst och entusiastiskt! :)

Johan mlg Karlsson 2011-04-05 15:25

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Jag håller inte alls med om att Piratpartiet är ett humanistiskt parti.

Vidare tycker jag det är skrämmande att en motion om att byta hela piratpartiets värdegrund poppar upp såhär utan att det förts någon form av debatt över huvud taget i förväg i officiella kanaler.
Jag kan bara föreställa mig cirkusen som blir om sex veckor ifall 99% av partimedlemarna helt plötsligt märker att vi visst råkat byta ideologisk grund.

AVSLAG, förankra, förbättra, ta upp igen på nästa möte.

J. C. 2011-04-05 15:33

Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund.
 
Även jag stödjer denna motion!

En sak är viktig att förstå, och det är att denna motion på inget sätt gör anspråk på att införa ny politik till Piratpartiet. Det handlar om att få nerskrivet på papper ett samlingsnamn till ställningstaganden vi redan delar, och som vi tidigare sett praktiseras, både internt och externt, av såväl medlemmar som förtroendevalda. På så sätt är detta inte en ny ideologisk grund, utan snarare ett ideologiskt klister mellan redan etablerade principer.

Därför behöver det inte oroas över vilken väg den humanistiska identifieringen kommer ta då det är densamma som tidigare. Förhoppningen är att med detta klister blir det i framtiden både betydligt lättare och smidigare att hålla ihop de många delarna till en konkret och överblickbar helhet.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 23:34.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson