Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader

Bakgrund: Problemet med den svenska rikspolitiken främst just nu är att alla inte blir representerade för vad dom tänker och tycker och gränsen för att komma in i riksdagen är inte hållbar där den är idag på 4%. Att sänka denna gräns vore en framgång, både för den svenska politiken och demokratin. Därför tycker jag att Piratpartiet borde främja demokratin genom att föra igenom politik som innebär en lösare gräns.

Eftersom jag nu främjar att man skall halvera riksdagsgränsen och partistödet nu står på 2,5% är detta inte hållbart. Därför föreslår jag att partistödet skall sänkas till 2% och täckning för valsedlar skall sänkas till 0,5%


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:zetmetic

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Tommten Yrkande B15-Y06 (Motyrkande) 11 personer gillar    6 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet ska anse: Att 4% spärren till riksdag ersätts med en enmandatsspärr. Dvs, att spärren för att ett parti ska få ett mandat i riksdagen blir 1/349 av det totala röstantalet i Sverige.
Av: Henrik Brändén Yrkande B15-Y11 (Motyrkande) 3 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att alla partier som erhållit mer än 0,3% av rösterna i föregående riksdagsval men inte nått upp till riksdagsspärren ska ha rätt till statligt partistöd i proportion till röstetalet.
Av: infallsvinkel Yrkande B15-Y04 (Tilläggsyrkande på motionen) 13 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att alla partier som tvingas bekosta sina valsedlar själva, ska få dessa automatiskt utdelade till vallokalerna på samma sätt som riksdagspartierna.
Av: Jacob Hallén Yrkande B15-Y09 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att spärren för personval tas bort och att de kandidater som erhållit flest personröster tilldelas mandat.


Yrkanden

Av: Tommten Yrkande B15-Y06 (Motyrkande) 11 personer gillar    6 personer ogillar

att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet ska anse: Att 4% spärren till riksdag ersätts med en enmandatsspärr. Dvs, att spärren för att ett parti ska få ett mandat i riksdagen blir 1/349 av det totala röstantalet i Sverige.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B15-Y01 (Bortröstad)
Av: JPAnderson


Av: Henrik Brändén Yrkande B15-Y11 (Motyrkande) 3 personer gillar    3 personer ogillar

att Piratpartiet ska anse att alla partier som erhållit mer än 0,3% av rösterna i föregående riksdagsval men inte nått upp till riksdagsspärren ska ha rätt till statligt partistöd i proportion till röstetalet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B15-Y02 (Bortröstad)
Av: zetmetic
Tillbakadraget yrkande B15-Y10 (Jämkad med yrkande B15-Y11)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B15-Y12 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B15-Y13 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande B15-Y03 (Bortröstad)
Av: zetmetic
Tillbakadraget yrkande B15-Y08 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tilläggsyrkanden

Av: infallsvinkel Yrkande B15-Y04 (Tilläggsyrkande på motionen) 13 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att alla partier som tvingas bekosta sina valsedlar själva, ska få dessa automatiskt utdelade till vallokalerna på samma sätt som riksdagspartierna.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Jacob Hallén Yrkande B15-Y09 (Tilläggsyrkande på motionen) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att spärren för personval tas bort och att de kandidater som erhållit flest personröster tilldelas mandat.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-02, 21:52 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y01:
att Piratpartiet skall lägga till i sitt sakpolitiska program att främja en sänkning av riksdagsgränsen för partier från 4 till 2%
4%-gränsen är klart problematisk ur en demokratisk synvinkel. Jag är inte säker på att jag tycker att det ska finnas en gräns över huvud taget, men 2% är definitivt en klar förbättring!
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 22:03 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier som tvingas bekosta sina valsedlar själva, ska få dessa automatiskt utdelade till vallokalerna på samma sätt som riksdagspartierna.
Detta är redan fallet i flera europeiska länder. Finns inget skäl att inte maximera väljarnas möjlighet att utnyttja sitt demokratiska inflytande.
2012-04-02, 22:13 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Jag anser att det vore lämpligt att gränsen sätts vid ett mandat i riskdagen istället för en speciell procentsats. Jag gör inget yrkande om saken än då jag hellre ser en diskussion först.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
electropura, Urban Sundström
2012-04-02, 23:21 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Angående valsedlar så kom Mab med en idé i en helt annan tråd på forumet. Så här såg den ut:
Citat:
Jag skulle dock gärna se elektronisk röstning i bemärkelsen maskin i vallokalen som man trycker in vad man röstar på och som sen skriver ut en valsedel åt en (som man sen får lägga i ett kuvert och avlämna precis som nuvarande förfarande). Skulle göra att valsedelsdistributionsproblemet för nya partier försvann, och ge alla partier som kandiderar en likvärdig behandling.

Vi kan kalla det för en valsedelsskrivare :-)
Jag tycker det var en intressant idé. Det kanske passar till den här motionen?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
electropura, tommy
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 23:27 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Angående valsedlar så kom Mab med en idé i en helt annan tråd på forumet. Så här såg den ut:
Jag tycker det var en intressant idé. Det kanske passar till den här motionen?
Måste inte alla partier då vara listade i maskinen till att börja med? Eller ska det vara helt tomt och låta röstaren skriva vad den vill (vilket förhindrar hela problemet kring att många idag kan rösta på första alternativet de ser).
2012-04-02, 23:32 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Jag vet inte hur Mab tänkte sig, men som jag ser det framför mig så skulle det vara ungefär som en SJ biljettautomat. Man pekar på skärmen så skriver den ut, men istället för en biljett så får man en färdigtryckt valsedel på det registrerade parti man vill rösta på utskrivet, eller en tom valsedel om man så vill.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 23:37 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag vet inte hur Mab tänkte sig, men som jag ser det framför mig så skulle det vara ungefär som en SJ biljettautomat. Man pekar på skärmen så skriver den ut, men istället för en biljett så får man en färdigtryckt valsedel på det registrerade parti man vill rösta på utskrivet, eller en tom valsedel om man så vill.
Fast det svarar inte min fråga. Är de partier som står på skärmen riksdagspartier, eller alla partier som anmält i förväg att de vill stå med? Om det senare, så skulle resultatet bli en skärm nedklottrad med hundratals skämtpartier, och röstaren skulle ha svårt att hitta sitt parti. Oddsen att någon skulle råka klicka på "Sossedemokratorerna" istället för Socialdemokraterna är enorm.
2012-04-02, 23:39 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Fast det svarar inte min fråga. Är de partier som står på skärmen riksdagspartier, eller alla partier som anmält i förväg att de vill stå med? Om det senare, så skulle resultatet bli en skärm nedklottrad med hundratals skämtpartier, och röstaren skulle ha svårt att hitta sitt parti. Oddsen att någon skulle råka klicka på "Sossedemokratorerna" istället för Socialdemokraterna är enorm.
Jasså, ja det vore ju ett problem förstås. Det har du rätt i. Tanken behöver nog begrundas lite mer, kanske till nästa möte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
tommy
2012-04-02, 23:47 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Kanske enbart de som registrerat en partibeteckning hos valmyndigheten?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 23:59 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det är ganska många. Jag ser i så fall hellre att varje röstare får skriva vem de vill rösta på, utan någonting förbestämt.
Svarttuschs avatar
2012-04-03, 00:03 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det är ganska många. Jag ser i så fall hellre att varje röstare får skriva vem de vill rösta på, utan någonting förbestämt.
Hur kan man då personrösta? Det är ju inte säkert alla vet innan vem de vill personrösta på utan väljer kandidat när de väl står där med lappen i handen. Det skulle i så fall att istället för att ha massa ikoner att klicka på istället kan söka sitt parti och då få upp de valbara kandidaterna också.
2012-04-03, 00:05 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Men är det verkligen ett problem att alla de olika valen i valet framhävs? Det är ju liksom lite av poängen med det hela faktiskt.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 00:09 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Hur kan man då personrösta? Det är ju inte säkert alla vet innan vem de vill personrösta på utan väljer kandidat när de väl står där med lappen i handen. Det skulle i så fall att istället för att ha massa ikoner att klicka på istället kan söka sitt parti och då få upp de valbara kandidaterna också.
Det låter som en bra idé. Exempelvis, den som vill rösta på Piratpartiet kan söka på "PP" eller "pirat" och få fram oss och våra kandidater. Alternativt den som vill rösta på ett oregistrerat parti kan skriva "Kalle Anka-partiet" och skriva ut det som det är.

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Men är det verkligen ett problem att alla de olika valen i valet framhävs? Det är ju liksom lite av poängen med det hela faktiskt.
Hur menar du?
2012-04-03, 00:22 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Hur menar du?
Jag menar att det i grunden borde vara ganska bra att väljare får se allt de har att välja på.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 04:39 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet skall lägga till i sitt sakpolitiska program att valspärren till riksdag, landsting och kommun skall vara 2% och antalet utjämningsmandat skall vara minst 15% av totala antalet mandat.
En del kommuner delar in sina kommundelvalkretsar så att den faktiskt valspärren för att komma in i t.ex. Göteborgs kommun är 5% av rösterna i en kommundel. Genom kravet på antalet medlemar i kommunfullmäktige och inga valspärrar i kommunvalen så kan valspärren vara från ca 1% och till teoretiskt över 50% i varje kommunvaldel (genom att ha många kommunvalkretsar så det bara finns ett mandat per kommunvalkrets) . För att säkerställa valspärren blir faktiskt så måste man då även införa utjämningsmandat. Det vore bra med en enhetlig valspärr till kommunen genom lag.

Valspärren i landsting är 3% och ser ingen andledning till varför det skall vara olika i de olika valen - gör det samma i alla val oavsett nivå. Att ha samma höjd på möjligheten att komma in genom val så får vi ett mera enhetligt valsystem.
2012-04-03, 08:29 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet skall lägga till i sitt sakpolitiska program att valspärren till riksdag, landsting och kommun skall vara 2% och antalet utjämningsmandat skall vara minst 15% av totala antalet mandat.
En del kommuner delar in sina kommundelvalkretsar så att den faktiskt valspärren för att komma in i t.ex. Göteborgs kommun är 5% av rösterna i en kommundel. Genom kravet på antalet medlemar i kommunfullmäktige och inga valspärrar i kommunvalen så kan valspärren vara från ca 1% och till teoretiskt över 50% i varje kommunvaldel (genom att ha många kommunvalkretsar så det bara finns ett mandat per kommunvalkrets) . För att säkerställa valspärren blir faktiskt så måste man då även införa utjämningsmandat. Det vore bra med en enhetlig valspärr till kommunen genom lag.

Valspärren i landsting är 3% och ser ingen andledning till varför det skall vara olika i de olika valen - gör det samma i alla val oavsett nivå. Att ha samma höjd på möjligheten att komma in genom val så får vi ett mera enhetligt valsystem.
Jag visste inte att en sådan gräns faktiskt fanns i systemet då Linköping kräver endast att man har tillräckligt med procent för en stol. Jag kan tänka mig att jämka mig med detta påstående då det är fullt rimligt formulerat och egentligen inte ändrar något utan bara lägger till landsting och kommun även i processen!
2012-04-03, 10:10 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet skall anse: Att 4% spärren till riksdag ersätts med en enmandatsspärr. Dvs, att spärren för att ett parti skall få ett mandat i riksdagen blir 1/349 av det totala röstantalet i Sverige.
Jag tycker det vore mer demokratiskt och bra att ha enmandatsspärrar. Dvs 1/349 del av det totala röstantalet i Sverige för riksdagsval. Det är bra om diverse småpartier får komma in i riksdagen och får prata med helt andra perspektiv på saker och ting, så att ingen fråga blir tabu.

Det skulle dessutom vara positivt att taktikröstningen skulle trappas ner så att fler röstar på vad de egentligen anser vara det bästa partiet. "Kasta bort sin röst" argumentet mister sin kraft och det är bra för demokratin.
2012-04-03, 10:30 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att om antal blankröster är fler än vad som krävs för att få mandat i riksdag, kommun eller landsting, så skall de blankrösterna få mandat som representeras av tomma stolar.
En blankröst är ett aktivt ställningstagande för ingenting. Om tillräckligt många använder det demokratiska systemet för att rösta på ingenting, så skall även detta avspegla sig i de beslutande församlingarna.

Det skulle bli en mer rättvis representation av vad folket faktiskt anser.
Soffliggarna räknas alltså inte för detta förslaget, utan enbart de som faktiskt röstar och aktivt väljer att rösta blankt.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 10:46 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att om antal blankröster är fler än vad som krävs för att få mandat i riksdag, kommun eller landsting, så skall de blankrösterna få mandat som representeras av tomma stolar.
En blankröst är ett aktivt ställningstagande för ingenting. Om tillräckligt många använder det demokratiska systemet för att rösta på ingenting, så skall även detta avspegla sig i de beslutande församlingarna.

Det skulle bli en mer rättvis representation av vad folket faktiskt anser.
Soffliggarna räknas alltså inte för detta förslaget, utan enbart de som faktiskt röstar och aktivt väljer att rösta blankt.
Partiet "Talande tomma stolar" har väl ställt upp i val tidigare? Oavsett, möjligheten att starta och rösta på ett parti som lovar bristande representation finns redan idag. Jag tycker att det är adekvat.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Göran Widham
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:54 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier ska behöva bekosta sina valsedlar själva, oavsett resultat i tidigare val.
I dagsläget saknar valsedelbekostandet funktion. De som får sina valsedlar bekostade är nästan uteslutande partier som ändå har råd att bekosta dem med egna pengar, medan de som inte får dem bekostade knappt har råd att bekosta dem. Det gynnar de rika och spottar på de fattiga. Låt alla partier behöva bekosta sina egna valsedlar utan diskriminering.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:56 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag menar att det i grunden borde vara ganska bra att väljare får se allt de har att välja på.
Om du går in i valstugan utan att ha en aning om vilka du röstar på, kommer du plötsligt ändra dig beroende på vilka namn du ser? Tyvärr tycks svaret vara jag, då en enorm del av väljare verkar gå på ett namn de känner till utan att veta mycket om vad de står för. Jag ser inte hur detta är bra. Det är väl bättre att väljarna röstar på det parti de redan gillar, oavsett om det är S eller PP?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:56 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Freudian slip. "Tyvärr tycks svaret vara ja", menade jag förstås.
2012-04-03, 13:03 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Om du går in i valstugan utan att ha en aning om vilka du röstar på, kommer du plötsligt ändra dig beroende på vilka namn du ser? Tyvärr tycks svaret vara ja, då en enorm del av väljare verkar gå på ett namn de känner till utan att veta mycket om vad de står för. Jag ser inte hur detta är bra. Det är väl bättre att väljarna röstar på det parti de redan gillar, oavsett om det är S eller PP?
De finns även de som drar lott eller röstar på det parti som står listat på den position som stämmer överens med deras lyckonummer. Och så finns det människor som inte är insatt överhuvudtaget utan bara traditionsröstar likadant som de själva eller deras föräldrar alltid gjort. Det finns även människor som är insatta men trots det väljer att rösta på ett parti som jag personligen anser vore ett mycket dåligt val. Se Robert Gustavsson - Nazisterna
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 13:20 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
De finns även de som drar lott eller röstar på det parti som står listat på den position som stämmer överens med deras lyckonummer. Och så finns det människor som inte är insatt överhuvudtaget utan bara traditionsröstar likadant som de själva eller deras föräldrar alltid gjort. Det finns även människor som är insatta men trots det väljer att rösta på ett parti som jag personligen anser vore ett mycket dåligt val. Se Robert Gustavsson - Nazisterna
Jag ser inte hur detta främjar din poäng.
2012-04-03, 13:28 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag ser inte hur detta främjar din poäng.
Mina anledningar för vad som är ett bra skäl att rösta på något parti övertrumfar inte de anledningarna andra anser vara bra skäl för att rösta på ett parti. Även fast du och jag inte gillar andras val eller anledningen till att de väljer det de väljer, så ska de i ett demokratiskt val få möjligheten att välja mellan alla alternativ och ta det alternativet de anser vara det bästa.
2012-04-03, 13:32 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier ska behöva bekosta sina valsedlar själva, oavsett resultat i tidigare val.
I dagsläget saknar valsedelbekostandet funktion. De som får sina valsedlar bekostade är nästan uteslutande partier som ändå har råd att bekosta dem med egna pengar, medan de som inte får dem bekostade knappt har råd att bekosta dem. Det gynnar de rika och spottar på de fattiga. Låt alla partier behöva bekosta sina egna valsedlar utan diskriminering.
Bra förslag tycker jag. Piratpartiet bör vara emot diskriminering även på detta området.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 18:07 #28
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y08:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier ska behöva bekosta sina valsedlar själva, oavsett resultat i tidigare val.
Jag tycker att detta är ett dåligt förslag.

De etablerade partierna har inga ekonomiska svårigheter när det gäller att få fram de pengar som krävs för att bekosta valsedlar.

Det är dock en utmaning för små och nya partier, som trots allt vunnit ett visst väljarstöd sedan tidigare.

Det är synnerligen betydelsefullt för vårt parti att vi får EU-valsedlarna i valet 2014 bekostade av staten, eftersom vi har väldigt snäva marginaler. Det faktum att vi vunnit mandat i EU-parlamentet innebär inte att partiet per automatik har lätt att lägga en massa pengar på att bekosta valsedlar - vi får nämligen inget partistöd.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-03, 18:14 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Fast det svarar inte min fråga. Är de partier som står på skärmen riksdagspartier, eller alla partier som anmält i förväg att de vill stå med? Om det senare, så skulle resultatet bli en skärm nedklottrad med hundratals skämtpartier, och röstaren skulle ha svårt att hitta sitt parti. Oddsen att någon skulle råka klicka på "Sossedemokratorerna" istället för Socialdemokraterna är enorm.
Det där är en teknisk bagatell. Enklast är förstås att sätta en prislapp. En prislapp bra lägre än dagens kostnad för egna valsedlar skulle fortfarande avskräcka de flesta skämtpartier. Och kunna vara lika för alla oavsett om man sitter i riksdagen eller inte.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 23:52 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Det där är en teknisk bagatell. Enklast är förstås att sätta en prislapp. En prislapp bra lägre än dagens kostnad för egna valsedlar skulle fortfarande avskräcka de flesta skämtpartier. Och kunna vara lika för alla oavsett om man sitter i riksdagen eller inte.
En symbolisk summa som alla som brinner för vad de står för skulle kunna ge skulle mycket väl lösa många problem.
2012-04-05, 01:11 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att spärren för personval tas bort och att de kandidater som erhållit flest personröster tilldelas mandat.
Partierna har idag för stor makt i valet av vilka personer som ska representera väljarna. Det ska vara partiets uppgift att erbjuda lämpliga kandidater och väljarnas uppgift att bestämma vilka av dessa som ska representera dem.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 02:53 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av zetmetic Visa inlägg
Jag visste inte att en sådan gräns faktiskt fanns i systemet då Linköping kräver endast att man har tillräckligt med procent för en stol. Jag kan tänka mig att jämka mig med detta påstående då det är fullt rimligt formulerat och egentligen inte ändrar något utan bara lägger till landsting och kommun även i processen!
Det finns inget sådant system explicit. Däremot så finns detta system implicit genom hur många valbara som finns inom en kommundelsvalkrets. Finns det 20 valbara (som det finns i många av göteborgs kommundelsvalkretsar) så blir det då ca 100/20=5% per mandat då mandat delas ut proportionellt mot varje partis röstandel.
Mårten Fjällströms avatar
2012-04-05, 15:46 #33
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y04:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier som tvingas bekosta sina valsedlar själva, ska få dessa automatiskt utdelade till vallokalerna på samma sätt som riksdagspartierna.
Alla valsedlar trycks av valmyndigheten, en del av dessa skickas till vallokaler (via kommunernas valnämnder) och en del direkt till partierna. Att låta samtliga partier som trycker valsedlar få en del skickade direkt till vallokalerna underlättar hantering för partier men också för de som genomför valet.
2012-04-05, 19:59 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Vore inte en bra ide att avskaffa valketsarna så att utjämningsmandaten också kan tas bort och vi får ett verkligt proportionellt system?
Skulle önska att någon annan som håller med mig kunde göra en snygg formulering till ett yrkande.
RikMattss avatar
2012-04-05, 19:59 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
En ändring av 4% (eller 3% eller 12%) till nationella val i Sverige kräver grundlagsändring.

Något som inte kräver det är 4%-spärren till EU-valet. En helt poänglös spärr för övrigt, eftersom Sverige bara har 20 platser att fördela.

Jag skall inte lägga något yrkande om att ta bort spärren i EU-valet, eftersom det hamnar utanför motionen. Men till höstmötet får det bli en motion!
RikMattss avatar
2012-04-05, 20:00 #36
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y04:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier som tvingas bekosta sina valsedlar själva, ska få dessa automatiskt utdelade till vallokalerna på samma sätt som riksdagspartierna.
Finns inga skäl för att inte.
RikMattss avatar
2012-04-05, 20:04 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Sakupplysning: Talande Tomma Stolar fick 151 röster 1991. (wikipedia)
2012-04-06, 08:06 #38
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y06:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet skall anse: Att 4% spärren till riksdag ersätts med en enmandatsspärr. Dvs, att spärren för att ett parti skall få ett mandat i riksdagen blir 1/349 av det totala röstantalet i Sverige.
Om man agerar på det visset, är problemet den att man tappar tanken med regional representation. I dagsläget får partierna mandat utifrån valkretsens storlek (folkmängs med rösträtt). Det är 310 mandat partierna kämpar om. De övriga 39 är utfyllnadsmandat.

Antigen omfördelar man även utfyllnadsmandaten till VK och sedan beroende på %- andelen man får, så får man platser i riksdagen, för att behålla en regional representation, vilket står skrivet i grundlagen om riksdagsförordningen.

Eller så övergår man från systemet med regional representation och tillämpar ditt förslag. Men då tappar man på folksuveränitetstanken.

I övrigt skulle man behöva ändra i flera paragraf i RF om denna motion går igenom och PP vill driva den sakfrågan.
RikMattss avatar
2012-04-06, 09:30 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Aleexii Visa inlägg
Eller så övergår man från systemet med regional representation och tillämpar ditt förslag. Men då tappar man på folksuveränitetstanken.
Detta med regional representation får rätt konstiga konsekvenser som när William Petzäll blev invald för Dalarna där han fått sammanlagt femton (15!) personkryss.
2012-04-06, 09:54 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Detta med regional representation får rätt konstiga konsekvenser som när William Petzäll blev invald för Dalarna där han fått sammanlagt femton (15!) personkryss.
Allting beror på placeringen på listan i längden, eller hur?
2012-04-06, 10:28 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
att Piratpartiet skall lägga till i sitt sakpolitiska program att främja en sänkning av partistödet från 2,5% till 2%
Den här förstår jag inte. Finns det någon motivering till varför sänkningen ska vara med precis 0,5%? Varför inte 0,7%, 1,0%, eller slopas helt?
2012-04-06, 10:35 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Menar motionären att gränsen för när partistöd ska betalas ut ska sänkas?
Det är inte det yrkandet säger.
2012-04-06, 12:28 #43
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet skall lägga till i sitt sakpolitiska program att främja en sänkning av gränsen för när partistöd ska betalas ut, från 2,5% till 2%
Jag antar att det inte är själva partistödet som motionären vill sänka, utan snarare gränsen för när stödet ska betalas ut.
JorgenLs avatar
2012-04-07, 02:39 #44
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y03:
att Piratpartiet skall lägga till i sitt sakpolitiska program att främja en sänkning av återbetalning av valsedlar från 1% till 0,5%
Felformulerat yrkande... Jag antar att motionären avser att sänka den gräns som finns på 1% av antalet röster för att valsedelskostnaden ska återbetalas. Det är inte det yrkandet säger.
JorgenLs avatar
2012-04-07, 02:45 #45
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y07:
att om antal blankröster är fler än vad som krävs för att få mandat i riksdag, kommun eller landsting, så skall de blankrösterna få mandat som representeras av tomma stolar.
Detta är ganska meningslöst. Det innebär inte att maktfördelningen förändras, bara att det blir färre politiker och därmed färre personer som kan vara "kontaktytor" mellan politiken och medborgarna.
Om det är symbolfrågan som efterfrågas så är det väl bättre att kräva att blankrösterna redovisas tydligare i valresultatet, och inte bara som "ogiltiga".
JorgenLs avatar
2012-04-07, 02:46 #46
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y08:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier ska behöva bekosta sina valsedlar själva, oavsett resultat i tidigare val.
Detta skulle göra det svårare för nya och oetablerade partier, men skulle inte påverka partier som redan har partistöd i nån större mån.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 18:33 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y08:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier ska behöva bekosta sina valsedlar själva, oavsett resultat i tidigare val.
Detta skulle göra det svårare för nya och oetablerade partier, men skulle inte påverka partier som redan har partistöd i nån större mån.
Hur skulle det göra det svårare för nya och oetablerade partier än det är idag?

Om vi ändrade det som yrkandet föreslår kommer läget knappt förändras för etablerade partiet, läget kommer inte förändras alls för oetablerade partier, och stadskassan sparar pengarna. Det handlar inte om mycket pengar, men de kastas idag bort utan anledning.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-04-07, 18:41 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Vad menar ni när ni säger "etablerat" och "oetablerat" i detta sammanhanget?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 19:06 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vad menar ni när ni säger "etablerat" och "oetablerat" i detta sammanhanget?
Uttrycken är informella, det var därför jag inte använde det i mitt yrkande. När jag sade det informellt menade jag de partier som tydligt har råd med valsedlarna, i nuläget riksdagspartierna.
2012-04-08, 17:49 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
yrkande B15-Y04
Är det enda jag yrkar Bifall för här.
Anser att det ska vara Avslag på resten.
Nicholas Miless avatar
2012-04-09, 14:14 #51
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y05:
att Piratpartiet skall lägga till i sitt sakpolitiska program att valspärren till riksdag, landsting och kommun skall vara 2% och antalet utjämningsmandat skall vara minst 15% av totala antalet mandat.
Ett parti som är utanför riksdagen kommer aldrig kunna få legitimitet i en fråga om att göra det lättare för nya partier att komma in i riksdagen. Detsamma gäller landstingen. På kommunnivå finns idag ingen spärr, och tycker det vore onödigt att införa en.
Nicholas Miless avatar
2012-04-09, 14:17 #52
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y02:
att Piratpartiet skall lägga till i sitt sakpolitiska program att främja en sänkning av partistödet från 2,5% till 2%
Decimaler är ett oskick när det kommer till demokratiska mekanismer. "1% för valsedlar, 2% för partistöd" är mycket lättare för människor att komma ihåg än dagens system.
2012-04-09, 14:19 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Ett parti som är utanför riksdagen kommer aldrig kunna få legitimitet i en fråga om att göra det lättare för nya partier att komma in i riksdagen. Detsamma gäller landstingen.
Hmm... Men det är ju inte förrän vi kommit in som vi har möjlighet att föreslå förändringen och då är vi ju redan inne, vilket gör att vi legitimt och trovärdigt kan lägga förändringsförslaget? : unsure:
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-09, 16:49 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Ett parti som är utanför riksdagen kommer aldrig kunna få legitimitet i en fråga om att göra det lättare för nya partier att komma in i riksdagen. Detsamma gäller landstingen.
Det är ett argument mot att aktivt driva opion för en sådan förändring. Men det är inte ett argument mot att tycka att en sådan förändring är önskvärd.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Göran Widham
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 05:09 #55
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att Piratpartiet ska anse att alla partier som erhållit mer än 0,3% av rösterna i föregående riksdagsval men inte nått upp till riksdagsspärren ska ha rätt till statligt partistöd i proportion till röstetalet.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-10, 20:15 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
På kommunnivå finns idag ingen spärr, och tycker det vore onödigt att införa en.

Det finns faktiskt spärrar på kommunivå. Men de bestämms inte av lagen direkt. Spärrarna bestäms av kommunfullmäktige i varje kommun.
Nicholas Miless avatar
2012-04-11, 01:14 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Alla kommuner har inte spärrar, och även om de hade det tycker jag det är deras sak att avgöra. Jag ser ingen anledning att inskränka det kommunala självstyret i den frågan.

Mab: Sant.
Mötespresidiets avatar
2012-04-14, 02:32 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Motion B15 handlar om gränsvärden för riksdagsvalet. Ingen har därmed anledning att förvänta sig beslut som berör kommun- och landstingsval eller för den delen hur man beräknar blanka röster, under denna motion. Därför kommer mötespresidiet inte att ta med yrkandena B15-Y05 och B15-Y07 i sitt förslag till voteringsordning.

Mötespresidiet kommer att presentera ett första utkast till voteringsordning under den senare delen av vecka 16. Se mer under dagordningspunkten 05. Godkännande av voteringsordning.
Om någon vill ha med ett yrkande i voteringsordningen behöver den då lägga ett helt nytt förslag till voteringsordning, där det yrkandet som vi anser ligger utanför motionens område är med. Då kan man utgå från vårt förslag till voteringsordning.
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-15, 11:27 #59
Inte uppkopplad
Re: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Om det är symbolfrågan som efterfrågas så är det väl bättre att kräva att blankrösterna redovisas tydligare i valresultatet, och inte bara som "ogiltiga".
Dvs som det gjordes förr men som togs bort för att det blev besvärande många blankröster...?
2012-04-15, 11:39 #60
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y11:
att att Piratpartiet ska anse att alla partier som erhållit mer än 0,3% av rösterna i föregående riksdagsval men inte nått upp till riksdagsspärren ska ha rätt till statligt partistöd i proportion till röstetalet.
Jag jämkade mig med detta, men jag ställer mig frågande till varför det ska vara en gräns på 0,3%? Det skulle vara ännu bättre om statligt partistöd är i proportion till rösteantalet oavsett rösteantal.

Sen blir det lite fel om partistöd blir som en belöning för X antal röster. Fokus bör ligga på vad partistödet ska vara till för, inte som en slags bonus för X antal röster.

Jag gillar yrkandet för det kan utvecklas till något bättre och ser gärna att det gör det.
2012-04-15, 11:54 #61
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att rätt till statligt partistöd utgår i proportion till medlemsantal och partiets behov av ekonomiskt stöd, med syftet att erbjuda möjlighet för en fungerande partiverksamhet.
Det där blir bra!
2012-04-15, 12:03 #62
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska anse att rätt till partistöd ska utgå i proportion till partiets medlemsantal och behov av ekonomiskt stöd, med syfte att ge möjlighet att upprätthålla en väl fungerande partiverksamhet för behövande partier.
Bättrade lite. Bara behövande partier ska få partistöd! Stöd ska inte gå till de partier som redan klarar sig bra eftersom de inte behöver något stöd för att klara sig.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-16, 14:00 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att Piratpartiet ska anse att rätt till partistöd ska utgå i proportion till partiets medlemsantal och behov av ekonomiskt stöd, med syfte att ge möjlighet att upprätthålla en väl fungerande partiverksamhet för behövande partier.
Bättrade lite. Bara behövande partier ska få partistöd! Stöd ska inte gå till de partier som redan klarar sig bra eftersom de inte behöver något stöd för att klara sig.
Om du vill att ett parti ska få partistöd utifrån antal medlemmar så måste du öppna upp så att en extern granskande myndighet (normalt en revisionsbyrå) ges tillgång att granska medlemslistorna och göra stickprov för att kontrollera så de stämmer. (så sker för ung pirat i dagsläget)

Vet inte om du tycker det är värt det för att få bidrag, men det är ju en integritetsaspekt att tänka på.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-16, 14:19 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Alla kommuner har inte spärrar, och även om de hade det tycker jag det är deras sak att avgöra. Jag ser ingen anledning att inskränka det kommunala självstyret i den frågan.
Alla kommuner har spärrar genom de beslut de tagit. Antalet mandat i kommunfullmäktige är i praktiken en spärr. De finns såvitt jag vet ingen kommun som tillåter mindre än ca 2% av rösterna för att få mandat.

Det finns idag kommuner med 49 mandat som inte har någon kommundelsvalkrets så där krävs då ca 2% för att få en plats.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-16, 16:12 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg

Det finns idag kommuner med 49 mandat som inte har någon kommundelsvalkrets så där krävs då ca 2% för att få en plats.
Nej. Finns det 49 mandat och en valkrets krävs det normalt betydligt lägre än 2% för att få ett mandat pga avrundningseffekter av de större partiernas röster. Om man experimenterar en del med valmyndighetens valsimulator så ser man att det i teorin går att få ett mandat med så lågt resultat som 1,2-1,3 % av rösterna.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-16, 16:29 #66
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y06:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet skall anse: Att 4% spärren till riksdag ersätts med en enmandatsspärr. Dvs, att spärren för att ett parti skall få ett mandat i riksdagen blir 1/349 av det totala röstantalet i Sverige.
Representativ demokrati för hela folket
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-16, 16:31 #67
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y04:
att Piratpartiet ska verka för att alla partier som tvingas bekosta sina valsedlar själva, ska få dessa automatiskt utdelade till vallokalerna på samma sätt som riksdagspartierna.
Miljön tackar för detta förslag
AndersLindbäcks avatar
2012-04-16, 23:44 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Nej. Finns det 49 mandat och en valkrets krävs det normalt betydligt lägre än 2% för att få ett mandat pga avrundningseffekter av de större partiernas röster. Om man experimenterar en del med valmyndighetens valsimulator så ser man att det i teorin går att få ett mandat med så lågt resultat som 1,2-1,3 % av rösterna.
Tack för det. Jag orkade inte kolla upp det själv exakt hur mycket som kan tänkas behövas - utan skrev "ca" - då exakta siffran inte egentligen var intressant - en halv procent hit eller dit gör detsamma. Poängen i inlägget gällde att kommunen genom att inte dela in sig i kommundelsvalkretsar därigenom tog ett beslut som även då innebär att det finns en gräns man måste komma över för att komma in i fullmäktige genom sitt val av antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

Obs det finns en minimigräns i lagen som anger hur många kommunfullmäktigeledamöter en kommun måste ha - men ingen maxgräns. Så teoretiskt så kan en kommun ha 349 kommunfullmäktigeledamöter och det räcker med 0.1% av rösterna för att komma in...
2012-05-01, 10:52 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Jag röstar på att alla partier ska få bekosta valsedlarna och att alla partier ska få partistöd. Valsedlarna kan därav vara en del av partistödet.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-05-06, 11:06 #70
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y11:
att Piratpartiet ska anse att alla partier som erhållit mer än 0,3% av rösterna i föregående riksdagsval men inte nått upp till riksdagsspärren ska ha rätt till statligt partistöd i proportion till röstetalet.
Detta är ingenting som vi kommer att tycka när vi väl når över spärren.
SM5PORs avatar
2012-05-06, 15:11 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet skall anse: Att 4% spärren till riksdag ersätts med en enmandatsspärr. Dvs, att spärren för att ett parti skall få ett mandat i riksdagen blir 1/349 av det totala röstantalet i Sverige.
Om nu detta yrkande också blir mötets beslut, så vill jag skicka med en sakupplysning till styrelsen som har att arbeta in beslutet i det sakpolitiska programmet: En "enmandatsspärr" (underförstått den röstandel som krävs för att ta exakt ett mandat) är inte detsamma som 1/349 av antalet röster i hela riket.

Orsaken till det är den jämkade uddatalsmetoden, som används vid mandatfördelningen mellan partier i svenska val. 1/349 är ungefär lika med 0,287 procent, men praktiska experiment med valsimulatorn visar att ett parti med så litet som 0,201 procent (1/498) faktiskt skulle kunna ta ett mandat om partispärren slopades helt.

I riksdagsvalet 2002 deltog Norrbottenspartiet i hopp om att ta sig över tolvprocentspärren i Norrbottens läns valkrets, vilket skulle ha givit ett mandat där. Det lyckades inte; partiet fick bara 9,1 procent av rösterna i valkretsen och deltog därför inte alls i mandatfördelningen (både M och Fp tog däremot ett fast mandat vardera, trots lägre röstandelar än Norrbottenspartiet lokalt). I övriga landet fick partiet enstaka ströröster, och totalt innebar det en röstandel på 0,280 procent i hela riket. Utan partispärr till riksdagen hade partiet antagligen fått sitt mandat, men med en spärr på 1/349 av rösterna hade partiet kammat noll.

Jag utgår från att styrelsen kommer att tolka mötets beslut i en konstruktiv anda, så att intentionen bakom det vinnande förslaget inte går förlorad i rena teknikaliteter (såsom att uttrycket "dvs" nu i princip gör yrkandet självmotsägande).
2012-05-06, 15:44 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
En "enmandatsspärr" (underförstått den röstandel som krävs för att ta exakt ett mandat)
Jag kan bekräfta att det var detta budskapet som jag menade med mitt yrkande.
Citat:
Jag utgår från att styrelsen kommer att tolka mötets beslut i en konstruktiv anda, så att intentionen bakom det vinnande förslaget inte går förlorad i rena teknikaliteter
Det hoppas jag med.
att Piratpartiet ska anse att alla partier som erhållit mer än 0,3% av rösterna i föregående riksdagsval men inte nått upp till riksdagsspärren ska ha rätt till statligt partistöd i proportion till röstetalet.
Det här blir väl inte så värst kompatibelt med enmandatsspärryrkandet egentligen eftersom båda kriterierna i yrkandet aldrig kommer uppfyllas samtidigt, eftersom riksdagsspärren för att få ett mandat skulle bli mindre än 0,3%?
2012-05-06, 15:50 #73
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Nä nu tänkte jag fel. Det går ju bra för det handlar om en jämförelse mellan föregående riksdagsval och det som kommer sen.
Adam Eltérs avatar
2012-05-06, 19:00 #74
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y11:
att Piratpartiet ska anse att alla partier som erhållit mer än 0,3% av rösterna i föregående riksdagsval men inte nått upp till riksdagsspärren ska ha rätt till statligt partistöd i proportion till röstetalet.
Jag skulle definitivt tycka detta även om Piratpartiet hade 100% av rösterna. För mig barderna frågan inget med Piratpartiet att göra - det handlar helt enkelt om demokrati och att hjälpa småpartier att göra sina röster hörda. Egentligen borde precis alla partier, oavsett hur många procent de får i valet, få partistöd baserat på antalet röster.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-08, 22:48 #75
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y06:
att medlemsmötet slår fast att Piratpartiet skall anse: Att 4% spärren till riksdag ersätts med en enmandatsspärr. Dvs, att spärren för att ett parti skall få ett mandat i riksdagen blir 1/349 av det totala röstantalet i Sverige.
Läs vad Alexii skriver här ovan. Han har såå rätt.
JorgenLs avatar
2012-05-08, 22:48 #76
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B15-Y09:
att spärren för personval tas bort och att de kandidater som erhållit flest personröster tilldelas mandat.
Detta skulle mest leda till "kändisröstning". Det vore viktigare att öppna möjlighet för att stryka kandidater man tycker misskött sig istället.
SM5PORs avatar
2012-05-09, 22:25 #77
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Ändring av gränsvärden gällande riksdagen: småpartispärr, partistöd och valsedelskostnader -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Läs vad Alexii skriver här ovan. Han har såå rätt.
Det tycker jag också, men betyder det något för motionsyrkandets innebörd?
Citat:
Ursprungligen postat av Aleexii Visa inlägg
Om man agerar på det visset, är problemet den att man tappar tanken med regional representation. I dagsläget får partierna mandat utifrån valkretsens storlek (folkmängs med rösträtt). Det är 310 mandat partierna kämpar om. De övriga 39 är utfyllnadsmandat.
Det stämmer säkert att motionären inte har övervägt den geografiska aspekten, men yrkandet innebär ingen ändring av valkretsindelning eller antalet utjämningsmandat.

Redan i dag är somliga valkretsar så små att de inte har fasta mandat nog att ge till alla partier som klarar riksdagsspärren på 4 procent (Gotlands och Jämtlands län är de två minsta, med två respektive fyra fasta mandat). I valet 2010 tog socialdemokraterna tre och moderaterna två fasta mandat i Blekinge län. När utjämningsmandaten fördelats tillföll ett dylikt sverigedemokraterna i Blekinge, summa sex mandat. Övriga partier blev utan, trots att de tillsammans fick 26 procent av rösterna i Blekinge (nästan lika många som moderaterna). En fjärdedel av Blekinges väljare saknar alltså i dag regional representation i riksdagen, medan sverigedemokraterna därstädes är aningen överrepresenterade (de har en tiondel av rösterna men en sjättedel av mandaten).

En spärr på 0,3 procent, eller ingen spärr alls, skulle ge fler partier chans att att kamma hem mandat i hela riket, men inte så mycket större chans att ta några av de fasta mandaten (undantaget partier med stark regional förankring). Om vi tittar på 2010 års röstetal, så uppskattar jag att PP skulle ha tagit två mandat och FI ett (jag har inte kollat med valsimulatorn), givetvis från de större partierna. Dessa skulle ha tillfallit oss som utjämningsmandat i våra starkaste valkretsar, varvid vi blivit överrepresenterade just där, precis som SD blev i Blekinge.

Ja, den regionala representationen påverkas av vilken spärr man har, men inte så mycket att det är någon katastrof, tycker jag. Sedan får man förstås räkna med att en lägre ingångströskel kommer att göra väljarna mer benägna att stödja nya partier, men med 15-20 partier i riksdagen kommer nog regeringsbildandet att bryta samman långt innan den regionala representationen gör det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com