Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Isaksson Inte uppkopplad
 
Isakssons avatar
 
Inlägg: 122
Reg.datum: Jan 2010
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-05, 20:25

Jag har redan lagt mitt yrkande, men vill här fördjupande av min motivation
till avslag för denna motion i sin helhet.


Citat:
”Renässanshumanism.
De tidigaste humanisterna använde beteckningen humanist för lärare som
undervisade i så kallade humanitatis, det vill säga ämnena retorik,
grammatik och antikens litteratur och värden.” –Wikipedia

”Nyhumanism.
Var gränsen mellan den tyska renässanshumanismen och nyhumanismen ska
sättas är inte helt självklart. Nyhumanismen, ibland ihop slagen med
nyklassicismen, utmärks genom sitt större fokus på filologin, arkeologin och
antiksvärmeri, fastän tiden kan sammanfalla med den föregående
humanismen.”-wikipedia

”Modern humanism.
I filosofisk mening är humanism ett etiskt-estetiskt förhållningssätt grundat
på ett människocentrerat förhållningssätt till livet och samhället. Beroende
på grad av religiositet och människosyn kan humanismen i praktiken ta sig
mycket olikartade uttryck.”-wikipedia

”Sekulär humanism.
Det finns nationella och internationella organisationer som företräder
sekulär humanism, såsom International Humanist and Ethical Union (IHEU).
Vilka har bland annat i IHEU:s Amsterdam*deklaration 2002 och
humanistiska manifest, såsom Humanist Manifesto II definierat deras
riktning, där man bland annat förordar dödshjälp.”-wikipedia

”Religiös humanism
Även religiösa humanistiska föreningar finns över hela världen. I Sverige
finns till exempel Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn.”
-Wikipedia

”Transhumanism
Transhumanism är en intellektuell och vetenskaplig strömning som uppstod
under andra hälften av 1900-talet, som förespråkar att nya vetenskapliga
och teknologiska framsteg skall användas för att förbättra människan.”
-Wikipedia
Vad jag personligen saknar är en klar och tydlig definition på
vilken, om någon, humanism vi i så fall skall identifiera oss med. Är det en
av den mångfald av humanistiska åskådningar som syftas till, eller en av
motionsförfattaren/författarnas egen definition som avses.

Detta framgår inte tydligt i motionen, varken en konkret definition som jag
kan ta ställning till, eller en hänvisning till en eventuell redan existerande
humanistisk definition.

Jag skrev att jag kan hålla med om en del av innehållet i denna motion,
men det betyder naturligtvis inte att jag köper en sådan vidhäftig
generalisering som ordet ”Humanism” per definition är. Ett samlingsnamn för
samtliga inriktningar, med andra ord.

Är det meningen att en potentiell medlem, om medlemmen vill sätta sig in
mer i detalj, skall behöva ta till någon ”guesstimate” och uteslutningmetoden
för att se om personen till fullo kan ställa sig bakom Piratpartiets värdegrund?

Religionsneutral humanism, eh? Då ställer jag frågan, Kommer PP ha samma
humanistiska syn som till exempel Förbundet För Kristen Humanism och
Samhällsyn.

http://www.kristenhumanism.org/om/vad-khs-ar/

”OM” jag skulle placera mig inom någon humanistisk definition, vilket jag
inte gör då det finns aspekter inom all typ av humanism jag till dagens
datum känner till som jag inte kan ställa mig bakom, så skulle det definitivt
inte vara en religiös sådan då jag är uttalat ateistisk i mina värderingar i
just den frågan. Tilläggas bör här att jag, som många redan vet, kämpar
febrilt för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, men detta anser jag
ändå kunna ställas som en värdegrund långt utanför några ramar inom
samlingsbegreppet ”humanism”.

Vad jag vill ha svar på har jag nämnt ovan.

Vilken definition, om någon, skall Piratpartiet med denna motion anamma
som sin?

Om inte någon av dessa, eller andra redan etablerade definitioner, passar
såvill jag helt sonika här och nu begära en klar och tydlig definition på
”Pirathumanism”.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
infinite_emma Inte uppkopplad
 
infinite_emmas avatar
 
Inlägg: 1 716
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #261666
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-05, 21:14

Citat:
Ursprungligen postat av Isaksson Visa inlägg
Om inte någon av dessa, eller andra redan etablerade definitioner, passar
såvill jag helt sonika här och nu begära en klar och tydlig definition på
”Pirathumanism”.
Förslaget handlar om att ta fram det du ber om en specifikation för, Isaksson, även om jag förstår varför du frågar. Detta är alltså inte ett förslag till förändring, det är ett förslag att ta fram vår egna definition om oss själva och att vår avsikt är försäkra att vi fortsätter jobba utifrån de principer som knyter ihop oss. Själva satsningen är alltså att fortsätta strunta i vänster-höger och fortsätta arbeta som vi gjort hittills, även när det handlar om att bredda sakpolitiska frågor.


* * *
Bloggar på opassande.se
  Skicka ett meddelande via Skype™ till infinite_emma  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Isaksson Inte uppkopplad
 
Isakssons avatar
 
Inlägg: 122
Reg.datum: Jan 2010

Länk: #261687
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-05, 22:02

Jag är fullt inbegripen med att ni inte avser detta som en förändring, utan
en proklamering av redan antydda värderingar osv. Jag skall omformulera
mig en smula så vi inte talar i cirklar.


Citat:
” Förslaget handlar om att ta fram det du ber om en specifikation för, Isaksson, även om jag förstår varför du frågar.”
Det är inte så jag ser det i motionen.

I yrkande 40 så ber ni inte om att lägga fram förslag på vilka gemensamma
värdegrunder vi alla kan tänkas samlas under, utan föreslår att mötet
identifierar ”religionsneutral humanism” som partiets ideologiska fundament.
Punkt.

I yrkande 41 så skall mötet deklarera humanism som riktlinje för partiets
ställningstaganden. I sak, likaså principiellt. Punkt.

I yrkande42 skall även principprogrammet ändras att innehålla humanism
som värdegrund. Punkt.

I yrkande 43 skall en politisk värdegrund formuleras efter humanistiska
värderingar. Punkt. (Här är den, som jag ser det, ända potentialen till
utveckling, men då med humanism som fastslagen grund.)

I yrkande 44 skall värderingar som skiljer socialister och liberaler åt
elimineras, och belysa gemensamma nämnare, allt i största möjliga mån i
enlighet med tidigare nämnd humanism. Punkt.

I yrkande 45 skall hela den framtida Piratpolitiska politiken styras av sagda
humanism. Punkt.

I yrkande 46 yrkars det för att motionen skall antas i sin helhet.


Så, min fråga är: Var finner jag möjligheten till att utforma definitionen på
”Pirathumanismen”?


Och för den delen, om det inte redan finns en klar och tydlig definition på
densamma, hur kan den då stå till grund för riktlinjer i ställningstaganden,
ändranden i principprogrammet, framtagandet av en politisk värdegrund,
styra så att socialism och liberalism närmar sig varandra samt att styra
hela vår politiska framtid?
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Jan-Olof Ruuska Inte uppkopplad
 
Inlägg: 191
Reg.datum: Feb 2010

Länk: #261712
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-05, 23:05

Citat:
Ursprungligen postat av Jimmy Callin Visa inlägg
Även jag stödjer denna motion!

En sak är viktig att förstå, och det är att denna motion på inget sätt gör anspråk på att införa ny politik till Piratpartiet. Det handlar om att få nerskrivet på papper ett samlingsnamn till ställningstaganden vi redan delar, och som vi tidigare sett praktiseras, både internt och externt, av såväl medlemmar som förtroendevalda. På så sätt är detta inte en ny ideologisk grund, utan snarare ett ideologiskt klister mellan redan etablerade principer.
+1

"ideologiskt klister" - det är ju lysande! Humanismen är piraternas nya superlim!

Vi har ett behov av att börja definiera det som förenar oss, ordet humanism är en bra höger/vänster-neutral grund för detta arbete, som kanske kommer att pågå med hög intensitet under några år...
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Jan-Olof Ruuska Inte uppkopplad
 
Inlägg: 191
Reg.datum: Feb 2010

Länk: #261727
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-05, 23:31

Citat:
Ursprungligen postat av Isaksson Visa inlägg
Så, min fråga är: Var finner jag möjligheten till att utforma definitionen på
”Pirathumanismen”?

Och för den delen, om det inte redan finns en klar och tydlig definition på
densamma, hur kan den då stå till grund för riktlinjer i ställningstaganden,
ändranden i principprogrammet, framtagandet av en politisk värdegrund,
styra så att socialism och liberalism närmar sig varandra samt att styra
hela vår politiska framtid?
Din möjlighet är här på medlemsmötet och på kommande medlemsmöten och i dialog med andra pirater mellan mötena.

En klar och tydlig definition en gång för alla fastställd och orubblig är en utopi. Fråga de andra partierna vad deras klara och tydliga definition av deras ideologi är! Dock kan ordet "humanism" och vad vi i sinom tid kommer att förhandla/votera fram som dess innehåll kunna ligga till grund för allt du nämner, dvs för en enhetlig och sammanhållen språkdräkt för våra viktiga sakfrågor och redan utstakade nisch i svensk politik.

Piratpartiets värderingar är en förhandlingsfråga med olika svar vid olika tidpunkter. Att nu välja ordet "humanism" är dock ett smart och tydligt sätt att markera mot diverse andra ideologier att vi sätter människan främst.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Davisx3m Inte uppkopplad
 
Inlägg: 603
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #261743
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-05, 23:53

Bifall självklart! Tror detta kmr vara nyttigt för PP! Och öppna många nya dörrar! Bra dörrar!


-------------------------------------------------
David Bergström
Ordförande i Ung Pirats östra distrikt.
KL i Strängnäs kommun
VL i Södermanlands Län
Msn: Yuriswe@hotmail.com
Mob Nummer: 0709308570
  Skicka ett meddelande via MSN till Davisx3m  
Svara med citat
  (#7) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #261760
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-06, 00:18

Bifall hundra gånger om. Detta har diskuterats sedan 2009, och det är dags att det kommer upp för större diskussion och omröstning. Humanism är i min mening den perfekta definitionen av vad vi är, och en tydlig pil åt det håll majoriteten av medlemmarna vill.

Den enda nackdelen jag kan finna är att de som har personligt dåliga vibbar av ordet "humanism", och som haft dåliga erfarenheter tidigare, kanske lämnar partiet. Detta är dock en nackdel oavsett vad vi gör, och jag tror att risken är mycket liten att detta innebär en stor bakåtgång för partiet.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#8) Gammal
JohanL Inte uppkopplad
 
Inlägg: 324
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #261763
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-06, 00:25

Yrkar på avslag

Att som nytt parti anamma gamla termer och definitioner med allt bagage och förutfattade meningar som folk har gentemot de termerna finner jag olyckligt.

Bara de olika definitionerna som framkommit i diskussionerna i denna forumtråd anser jag är bevis nog att det skulle vara en olycklig väg för Piratpartiet.

Om vi antar definitionen humanister så handlar det inte om vilken av alla olika humanistiska inriktningar vi väljer, utan då antar vi ALLA inriktningar, helt beroende på vem det är som läser ordet.


---
Är numera enkel medlem i partiet och har inga offentliga uppdrag från partiet.
---
  Skicka ett meddelande via ICQ till JohanL Skicka ett meddelande via MSN till JohanL  
Svara med citat
  (#9) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #261847
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-06, 11:06

Citat:
Ursprungligen postat av JohanL Visa inlägg
Att som nytt parti anamma gamla termer och definitioner med allt bagage och förutfattade meningar som folk har gentemot de termerna finner jag olyckligt.

Bara de olika definitionerna som framkommit i diskussionerna i denna forumtråd anser jag är bevis nog att det skulle vara en olycklig väg för Piratpartiet.

Om vi antar definitionen humanister så handlar det inte om vilken av alla olika humanistiska inriktningar vi väljer, utan då antar vi ALLA inriktningar, helt beroende på vem det är som läser ordet.
Jag förstår din oro, men samtidigt skulle jag vilja vända på det och belysa hur vi idag betraktas som att stå för allt och inget. Dvs många anser att en röst på Piratpartiet är att köpa grisen i säcken. Med humanismen kan vi behålla vår neutralitet mellan höger och vänster men ändå förtydliga vart gränserna går för vad vi är beredda att förhandla om eller inte. Det är också en värdegrund som vi kan bygga vidare på och utvecklas som parti.

Med det sagt vill jag påstå att vi genom antagandet av en ideologisk värdegrund som humanismen minskar tolkningsutrymmet för vad Piratpartiet står för än om vi väljer att stå helt utan och inte har mer än några sakfrågor i vårt program. Sen kan det naturligtvis vara bra att definiera vår tolkning av humanismen, därav uppdraget till styrelsen om att ta fram en formulering på detta som medlemmarna sedan får ta ställning till. Kravet på 3/4 av medlemsrösterna är ett högt uppsatt krav som säkerställer en god förankring hos medlemmarna.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #261854
Standard Sv: Motion B12: Motion om ställningstagande för humanism som ideologisk grund. - 2011-04-06, 11:24

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Humanismen utgår från människan och sätter människan i centrum. Vilket stämmer helt överens med Piratpartiets värdegrund. Dock är det inte HELA Piratpartiets grund. Vi har många medlemmar som är med i partiet på grund av att vi är teknikvänliga och vill ligga i framkant när det gäller teknik. Andra är med pga att dom upplever att Piratpartiet är ett liberalt parti. En annan grupp är enbart med på grund av att dom vill ha gratis film.
Genom att definiera att Piratpartiets grund är humanism så skär vi av flera av dom grundpelare vi står på. Jag kan hålla med om att Piratpartiet är humanistiskt. Men vi är mer också. Och vi behöver inte kasta bort resten i onödan.
Jag blir alltid lika förvånad när mlg lyckas övertyga mig, då vi inte brukar tycka särskilt lika. Den här gången var det dessutom i en fråga där jag trodde att jag redan bestämt mig. Det här kanske var det som slog spiken i kistan. Jag yrkar avslag.


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com