Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen

Bakgrund och ärendebeskrivning
Vi känner till att forskning på människor bedrivs i vårt land sedan minst fem år tillbaka med hjälp av hjärnimplantat inom neuroforskningen, uppenbarligen helt utan insyn, utan etikprövningstillstånd och utan informerat samtycke.

Etik och religionsprofessor Ulf Görman skrev 2007 i Vetenskapsrådets bok "Där Guld Glimmar blått", en skrift om nanorevolutionen, att konventioner för mänskliga rättigheter som skall förhindra forskning på människor inte längre är tillämpbara:

- Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan? Mikroimplantat kan ge oss helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss och minns saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld.

Professor Göran Hermerén skrev i ett 30-sidigt dokument till EU-kommissionens etikråd 2005:
ICT-implantat kan influera, utvärdera och förändra psykiska funktioner, ICT-implatat kan genom ett nätverks kapacitet missbrukas på flera sätt för alla sorters övervakning och manipulation.

ICT-implantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och därmed i fel händer vara ett hot mot individens autonomi och värdighet och självbestämmande.

Vilken ställning skall Piratpartiet ha i frågan om att använda nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen på helt ovetande forskningspersoner i Sverige? Vem skall tillgodose dessa människors mänskliga rättigheter?


2012-03-29
Peter Aggebrandt


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Peter A

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B28-Y01 (Bortröstad)
Av: Peter A


Tillbakadraget yrkande B28-Y02 (Bortröstad)
Av: Peter A


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Gustav Nipes avatar
2012-04-02, 21:04 #2
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y01:
att Förbud mot att operera in elektroder/hjärnimpantat i forskningssyfte utan skriftligt samtycke från orskningspersoner på svenska sjukhus.
Älska forskning!
Gustav Nipes avatar
2012-04-02, 21:04 #3
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y02:
att Patienter och andra personer som redan övervakats med hjälp av ICT-implantat ska få möjlighet att avlägsna dem på svenska sjukhus.
Vi gillar forskning.
malin.ahnbergs avatar
2012-04-02, 21:08 #4
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y01:
att Förbud mot att operera in elektroder/hjärnimpantat i forskningssyfte utan skriftligt samtycke från orskningspersoner på svenska sjukhus.
Vad man använder neurologiska ingrepp till, vid t.ex. implantat, är att lindra kronisk smärta, lindra epileptiska symtom, lindra vid parkinson osv. Alltså vore det inget annat än idioti att bifalla denna motion. Val av vård är mellan läkaren och patienten, inte forskare.

För det andra så måste all typ av forskning på människor godkännas av etiska nämnder i flera omgångar. Detta är väldigt strikt och tar lång tid, i och med detta så är din brödtext samt att-satser helt och hållet felaktiga.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Plux
malin.ahnbergs avatar
2012-04-02, 21:13 #5
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y02:
att Patienter och andra personer som redan övervakats med hjälp av ICT-implantat ska få möjlighet att avlägsna dem på svenska sjukhus.
Ett ITC-implantat är ett instrument som man sätter in i hörslekanalen i innerörat. Jag har svårt att se hur man skulle övervaka folk med hjälp av det. Då borde vi ju förbjuda alla hörapparater medans vi ändå är igång.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Plux
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 22:53 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Detta förslag är besudlat av missinformation som redan pekats ut. Avslag. Jag vill se källor för det högst kontroversiella påståendet:

Citat:
Vi känner till att forskning på människor bedrivs i vårt land sedan minst fem år tillbaka med hjälp av hjärnimplantat inom neuroforskningen, uppenbarligen helt utan insyn, utan etikprövningstillstånd och utan informerat samtycke.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 22:56 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Angående speciellt ITC-hörapparater hade jag bara häromveckan en konversation med en lärare för döva som pratade med glädje om hur barn som för inte länge sedan skulle levt upp med segregerade och problematiska förhållanden numera kan växa upp och höra som vilket barn som helst, utan minsta problem. Det gör mig ledsen att se en piratpartist som vill förbjuda detta.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Plux
JPAndersons avatar
2012-04-02, 23:09 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Ovanstående har sammanfattat det hela utmärkt.

Jag yrkar avslag på motionen som helhet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Plux
JorgenLs avatar
2012-04-02, 23:26 #9
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y01:
att Förbud mot att operera in elektroder/hjärnimpantat i forskningssyfte utan skriftligt samtycke från orskningspersoner på svenska sjukhus.
Onödigt krav, detta ÄR redan lagreglerat.
(från http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml):
"1 januari 2004 trädde Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor i kraft. Grundregeln är där att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan."
JorgenLs avatar
2012-04-02, 23:32 #10
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y02:
att Patienter och andra personer som redan övervakats med hjälp av ICT-implantat ska få möjlighet att avlägsna dem på svenska sjukhus.
att-satsen förutsätter att det existerar individer som blivit övervakade genom implantat i hjärnan. Vad finns det för belägg för ett sådant påstående? Med tanke på hur intresserade media är av att skriva om vårdskandaler så vore det ytterst förvånande om något sådant fall existerade utan att ha blivit omskrivet.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-03, 05:07 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y01:
att Förbud mot att operera in elektroder/hjärnimpantat i forskningssyfte utan skriftligt samtycke från orskningspersoner på svenska sjukhus.
Onödigt krav, detta ÄR redan lagreglerat.
(från http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml):
"1 januari 2004 trädde Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor i kraft. Grundregeln är där att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan."
Det är inte onödigt om man betänker att Piratpartiet inte tagit ställning till lagtexten tidigare och detta kan då faktiskt ses som att vi i Piratpartiet skall stödja lagen som den ser ut.

Alla sakpolitiska ställningtagande behöver inte betyda att man ändrar lagar - de kan även lydelsen för att man vill behålla lagar.
IsakGersons avatar
2012-04-03, 08:15 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av malin.ahnberg Visa inlägg
För det andra så måste all typ av forskning på människor godkännas av etiska nämnder i flera omgångar. Detta är väldigt strikt och tar lång tid, i och med detta så är din brödtext samt att-satser helt och hållet felaktiga.
Vill också minnas det (från mitt kårarbete). Jag vet iochförsig att många etiska nämnder (till exempel landets djurförsöksetiska nämnder) fungerar otroligt dåligt. Men jag har fått uppfattningen att de forskningsetiska nämnderna fungerar bra. Jag dömer forskningsetiken oskyldig tills motsatsen är bevisad. Langa ett par exempel, så kan vi börja diskutera.
JorgenLs avatar
2012-04-03, 16:46 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det är inte onödigt om man betänker att Piratpartiet inte tagit ställning till lagtexten tidigare och detta kan då faktiskt ses som att vi i Piratpartiet skall stödja lagen som den ser ut.

Alla sakpolitiska ställningtagande behöver inte betyda att man ändrar lagar - de kan även lydelsen för att man vill behålla lagar.
Jag kan inte se något direkt sådant behov. Om vi ska börja skriva och anta motioner om att behålla alla lagar som vi tycker är bra så lär vi inte hinna med så mycket annat... :-)

Vi ska ägna vår tid åt att lösa reella problem, den här motionen handlar om ett icke-problem och den bör avslås.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 22:55 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Det finns en forskargrupp i Lund som ligger i framkant internationellt när det gäller att plantera in elektroder som kan förbinda hjärna med datorer. Inte minst har de varit framgångsrika med undersökningar om hur man ska minska risken att immunförsvaret skapar inflammationer runt implantatet, som hindrar det från att fungera.

En av de saker som sådana implantat används till internationellt är att koppla upp människor som förlorat förmågan att kommunicera med omgivningen till en dator, där de sedan kan "lära" sig att exempelvis flytta en datormus över en dataskärm bara med ren hjärnkraft, och därigenom meddela sig med omvärlden.

Det ligger i sakens natur att tester av just denna typ av ingrepp inte kan göras efter ett informerat samtycke från personen. Men när de gjorts i USA har de naturligtvis föregåtts av tillstånd från de etiska nämnder även i USA behöver ge tillstånd i förväg till sådan forskning.

Något vi inför framtiden måste förhålla oss till är att de typer av elektroder som kan föra information ut ur hjärnan också kan föra information in i den. Det har rapporterats intressanta försök på möss, där man genom liknande typer av implantat kunnat styra beteenden utifrån, som normalt är "viljestyrda". Att sådana försök gjorts på människor vill jag se belägg för innan jag tror.

Dessutom kan liknande effekter mycket enklare och mycket snabbare åstadkommas genom att spruta in olika signalämnen i kroppen, som påverkar nervsystemet i olika riktningar. T ex har nyligen rapporterats att det tycks som att en mycket vanlig blodtrycksmedicin har som bieffekt att den gör tar bort många människors tendens att fästa negativa associationer vid människor med annan hudfärg. (Vi vet dessutom sedan länge hur medvetet frisläppta doftämnen i exempelvis seven eleven-affärer används för att påverka vår vilja att köpa kanelbullar.)

Om vi vill göra politik av frågan om att med yttre medel påverka människors vilja och tänkande finns det därför betydligt mer brännande saker att fundera över än de tekniskt mycket primitiva implantat som idag testas för att hjälpa människor med allvarliga sjukdomar.
Pluxs avatar
2012-04-06, 22:47 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Ovanstående har sammanfattat det hela utmärkt.

Jag yrkar avslag på motionen som helhet.
+1
2012-04-07, 14:00 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
Citat:
Samtycke
17 § Forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen enligt 16 §. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning. Samtycket skall dokumenteras.
Om forskningspersonen inte har fyllt 18 år gäller vad som sägs i 18 §.
Detta gör det första yrkandet i motionen helt onödigt. Därför blir det avslag.
2012-04-11, 09:37 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Hej!

Jag bifogar ett par länkar om Hjärnans frihet och Sveriges brott mot
de mänskliga rättigheterna. Hur neuroforskningen har missbrukats i Sverige.

http://www.bionicgate.com
http://www.kreaprenor.se/index.asp
http://www.svegritet.se/
http://www.Mindcontrol.se


Årets höstmöte hölls 21 oktober i Adolf Fredriks
församlingshem i Stockholm och hade rubriken
"Hjärnans frihet". Trots att hjärnforskning troligen
är det "hetaste" forskningsområdet i världen just
nu och kampen är hård mellan världens hjärnforskare
om "att vara först" med att "kopiera" den mänskliga
hjärnan, är det ovanligt tyst kring framsteg och
forskningsmetoder. Det vill Kreaprenör ändra på
genom att sprida kunskap om vad som verkligen
händer och inbjuda till en etisk debatt.

(Källa: Föreningen Kreaprenör®)

Det ska även hållas ett föredrag i ämnet 12:e April
i Uppsala. Vid Norrtäljegatan, i Vaksalaskolan.
2012-04-11, 10:48 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
"1 januari 2004 trädde Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor i kraft. Grundregeln är där att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan."


Citat: Från Statens medicinsk-etiska råd

SMER vill dock påpeka att lagförslagets namn, etikprövning av forskning som avser människor, är missvisande. Det är endast en mindre del av all sådan forskning som omfattas av den föreslagna lagen.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-12, 18:09 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Hej,

De källor du länkade till är högst opålitliga, fyllda med konspirationsteorier och överflödande av missinformation och hypoteser som sedan länge är motbevisade, samtidigt som de flesta sidor nästan helt saknar källhänvisningar.

Det är dessutom en stor varningsflagga när en konspirationsteori stödjer andra konspirationsteorier och pseudovetenskaper, i detta fall bland annat ESP (den påstådda förmågan att psykiskt kunna se utan att använda sina sinnen) och chemtrails (idén att kondensspår från flygplan egentligen är gifter som ska kontrollera massorna).


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Emil Isberg, IsakGerson, JPAnderson, Plux
2012-04-14, 11:44 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Ingen människa skall behöva utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling. I synnerhet skall ingen utan sitt godkännande behöva bli utnyttjad för medicinska eller vetenskapliga experiment.

Brain
-computer interface etc. existerar
definitvt i Sverige idag. Jag har själv träffat
foskare på bl.a. KTH, KI samt medlemmar i
etiknämnder som arbetar med det.


Jag anser att piratpartiet ska stå för fri tanke.
Oavsett om man tror på tekniken eller ej.
IsakGersons avatar
2012-04-14, 17:39 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Peter A: Pratar du om frivillighet eller ofrivillighet? Jag älskar brain-computer-interfaces och skulle jättegärna jobba med det. Hur kan man ställa upp som testperson?
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-14, 21:48 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Peter: Svara gärna på den kritik du får, det får motionen att verka betydligt mer seriös.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-15, 13:03 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Hej!

Jag bifogar ett par länkar om Hjärnans frihet och Sveriges brott mot
de mänskliga rättigheterna. Hur neuroforskningen har missbrukats i Sverige.

http://www.bionicgate.com
http://www.kreaprenor.se/index.asp
http://www.svegritet.se/
http://www.Mindcontrol.se
Foliehatt av!

Den första länken går till en artikel, som citerar och hårdrar ett antal etablerade forskare och institutioners uttalanden om vad som möjligen kan hända i framtiden. Den bevisar absolut ingenting om att något sådant skulle pågå idag.

Den andra länken går till något privat kommunikationsföretags tankesmedjas hemsida, och hur jag än letar där hittar jag vre sig någon notis som hävdar eller någon länk som påstår sigleda till något som bevisar påståendena i motionen.

Den tredje länken går till en organisation som uppenbarligen delar motionens säregna verklighetsbild, men inget i det material jag hittade på hemsidan styrker påståendena om att vi idag övervakas via hjärninplantat. Istället visar de sammanfattningar av de stora forskningsprogram som sätts igång i området att de forskare som ger sig in i fältet tar mycket seriöst på de etiska frågor verksamheten väcker.

Även den fjärde sidan: Bakom de alarmistiska rubrikerna och ingresserna i presens hittar jag ingenting i texterna på den sida du länkar som säger annat än att man ska vara aktsam för vad som kan komma ut ur den forskning som pågår.

Jag blir lite ledsen, för i grunden är dessa etiska frågor oerhört viktiga att vi diskuterar, så vi står redo och vet vad vi tycker och vill den dag teknologierna ställer frågorna i skarpt läge. Det är lite som den gamla sagan: Om man skriker "vargen kommer" för ofta kommer ingen att tro en om han till slut dyker upp!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Emil Isbergs avatar
2012-04-15, 15:13 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Slashdot
Citat:
"CNN has a writeup on a method of treating depression with implanted electrodes. If this works, we may be seeing a lot more of this type of technology in the future. '[The patients] were lightly sedated when the holes were drilled and the electrodes implanted, but they were awake to describe what they experienced. Several patients reported profound changes just minutes after the stimulator was turned on. One said the room suddenly seemed brighter and colors were more intense. Another described heightened feelings of connectedness and a disappearance of the void.' While I haven't looked into any of the academic literature on this, it seems that yet another Larry Niven Prediction has come true!"
2012-04-15, 20:16 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Peter A: Pratar du om frivillighet eller ofrivillighet? Jag älskar brain-computer-interfaces och skulle jättegärna jobba med det. Hur kan man ställa upp som testperson?
Motionen handlar om ofrivillighet. Ingen ska behöva utsättas för kränkande forskning mot sin vilja.

Stockholm Brain Institute

http://www.stockholmbrain.se/

"Lunds universitet"

http://www.neuronano.se/och Människor:


Jordbruksverket
På Jordbruksverkets hemsida står följande text
om chipmärkta husdjur, märkningslagen (2011).
- Enligt märkningslagen måste alla svenska hundar vara id-märkta med tatuering eller microchip
http://www.jordbruksverket.se/5.695e8a9d130df3a0f5880001138.html

Lanstyrelsen
ID-märkning alla hästar, hundar och katter. Lanstyrelsen vastra gotaland.
- Svenska Hästavelsförbundet rekommenderar sina medlemsföreningar att låta chipmärka sina hästar.
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/smittskydd/Pages/ID-markning.aspx
JorgenLs avatar
2012-04-15, 23:28 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Motionen handlar om ofrivillighet. Ingen ska behöva utsättas för kränkande forskning mot sin vilja.
Vad finns det för belägg att forskningen inte följer den lag som redan finns om krav på frivillighet?

Citat:
Jordbruksverket
På Jordbruksverkets hemsida står följande text
om chipmärkta husdjur, märkningslagen (2011).
- Enligt märkningslagen måste alla svenska hundar vara id-märkta med tatuering eller microchip
http://www.jordbruksverket.se/5.695e8a9d130df3a0f5880001138.html

Lanstyrelsen
ID-märkning alla hästar, hundar och katter. Lanstyrelsen vastra gotaland.
- Svenska Hästavelsförbundet rekommenderar sina medlemsföreningar att låta chipmärka sina hästar.
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/smittskydd/Pages/ID-markning.aspx
Vad i hela friden har RFID märkning av husdjur med saken att göra? (RFID-chip är dessutom grundligt "korkade" små device som dels inte öht är anslutna till nervsystemet på bäraren, dels inte kan något annat än svara med att sända ut en siffra när det tar emot en impuls utifrån)
2012-04-16, 09:46 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Vad finns det för belägg att forskningen inte följer den lag som redan finns om krav på frivillighet?

Vad i hela friden har RFID märkning av husdjur med saken att göra? (RFID-chip är dessutom grundligt "korkade" små device som dels inte öht är anslutna till nervsystemet på bäraren, dels inte kan något annat än svara med att sända ut en siffra när det tar emot en impuls utifrån)
RFID märkning av människor kan göras med bl.a. "VeriChip"
och det protesterar man vilt imot i bland annat USA.

Men motionen handlar inte om att märka människor
med VeriChip utan att använda ICT-implantat på
människor mot deras vilja (hjärnimpantat).
För eller imot.

RFID kan man läsa mer om i Pär Ströms rapport
"Storebror i fickan".
JorgenLs avatar
2012-04-16, 11:35 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Men motionen handlar inte om att märka människor
med VeriChip utan att använda ICT-implantat på
människor mot deras vilja (hjärnimpantat).
Återigen: Vad finns det för belägg att någon skulle fått något sådant inopererat mot sin vilja, i strid mot gällande lagstiftning?
2012-04-16, 14:17 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Återigen: Vad finns det för belägg att någon skulle fått något sådant inopererat mot sin vilja, i strid mot gällande lagstiftning?
Svenska myndigheter erkänner inte problemet.
Det finns olika offer (Targeted individuals, intervjuer på youtube)

1. De som är drabbade av hjärnforskningen
och skickar brev till myndigheter i åratal.
http://www.bionicgate.com/ (källor från staten/forskningen)

och sedan de som är drabbade av brottslighet (våld, pengar etc.)
http://www.stopeg.com/
http://www.targeted-individuals-europe.com/


Det handlar om ren Fysik, att läsa
om RFID.-teknik är en bra början.
IsakGersons avatar
2012-04-16, 17:20 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Jordbruksverket
På Jordbruksverkets hemsida står följande text
om chipmärkta husdjur, märkningslagen (2011).
- Enligt märkningslagen måste alla svenska hundar vara id-märkta med tatuering eller microchip
http://www.jordbruksverket.se/5.695e8a9d130df3a0f5880001138.html
Det är väl knappast det mest brådskande problemet med hur vi behandlar icke-mänskliga djur? Särskilt inte i frivillighetsaspekten. Vi kan ju börja med att sluta att systematiskt fängsla, sönderavla, tortera och döda dem. Nej, använd inte icke-mänskliga djur som slagträ i den här debatten. Det är inte trovärdigt.
2012-04-16, 17:50 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y01:
att Förbud mot att operera in elektroder/hjärnimpantat i forskningssyfte utan skriftligt samtycke från forskningspersoner på svenska sjukhus.
Älska forskning!
Det var ett underligt motargument. Ska jag tolka det som att du vore för att sådan forskning skedde utan samtycke?
2012-04-16, 17:54 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande B28-Y02:
att Patienter och andra personer som redan övervakats med hjälp av ICT-implantat ska få möjlighet att avlägsna dem på svenska sjukhus.
Vi gillar forskning.
Om scenariot motionären har presenterat hade stämmt så är väl inte "Vi gillar forskning" ett bra argument till att förvägra patienter möjligheten att avlägsna dem? Nu verkar det inte göra det, men jag tycker fortfarande inte om ditt motargument.
JorgenLs avatar
2012-04-17, 22:40 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Svenska myndigheter erkänner inte problemet.
Det finns olika offer (Targeted individuals, intervjuer på youtube)

1. De som är drabbade av hjärnforskningen
och skickar brev till myndigheter i åratal.
http://www.bionicgate.com/ (källor från staten/forskningen)

och sedan de som är drabbade av brottslighet (våld, pengar etc.)
http://www.stopeg.com/
http://www.targeted-individuals-europe.com/


Det handlar om ren Fysik, att läsa
om RFID.-teknik är en bra början.
Tyvärr, jag ser bara konspirationsteorier och fantasier, inga som helst belägg på att något sådant förekommer på riktigt.

Vilket iofs inte är förvånande, eftersom vi är kunskapsmässigt mycket långt ifrån att förstå hur hjärnan fungerar på en nivå som skulle tillåta någon sorts tankeläsning/omärklig manipulation att fungera.

Och alldeles bortsett från det, motionens yrkanden är redan uppfyllda i gällande lag. Det finns liksom ingen anledning att kräva att det som redan är förbjudet i lag ska förbjudas.

Och om någon kommer till doktorn och menar att de fått en "mind-control-device" omärkligt inopererad så skulle jag tro att det i vart fall inom den närmaste 50-årsperioden snarast är psykiatrisk än kirurgisk hjälp personen behöver...
2012-04-18, 09:53 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Tyvärr, jag ser bara konspirationsteorier och fantasier, inga som helst belägg på att något sådant förekommer på riktigt.

Vilket iofs inte är förvånande, eftersom vi är kunskapsmässigt mycket långt ifrån att förstå hur hjärnan fungerar på en nivå som skulle tillåta någon sorts tankeläsning/omärklig manipulation att fungera.

Och alldeles bortsett från det, motionens yrkanden är redan uppfyllda i gällande lag. Det finns liksom ingen anledning att kräva att det som redan är förbjudet i lag ska förbjudas.

Och om någon kommer till doktorn och menar att de fått en "mind-control-device" omärkligt inopererad så skulle jag tro att det i vart fall inom den närmaste 50-årsperioden snarast är psykiatrisk än kirurgisk hjälp personen behöver...


Ang. lagstiftningen

Citat: Från Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
SMER vill dock påpeka att lagförslagets namn, etikprövning av forskning som avser människor, är missvisande. Det är endast en mindre del av all sådan forskning som omfattas av den föreslagna lagen. Ordföranden i SMER är tidigare Generalsekreteraren i Europarådet.

Ang. Manipulation


Naturligtvis kan man manipulera hjärnan.
Sök bara på bilder av duvor råttor etc. (simplare implantat).
Du kan naturligtvis påverka och manipulera alla sorters djur.

Ang. Sjukvården


En forskningsperson (ICT) blir påverkad mentalt – psykologiskt (hjärnan).
Sjukvården kommer då naturligtvis hävisa till psykiatrin (mentala).
Men för att få bort "en elektrod” behöver man operera.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-20, 21:30 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det var ett underligt motargument. Ska jag tolka det som att du vore för att sådan forskning skedde utan samtycke?
Jag kan tänka mig det i det fall en person hamnat bortanför förmåga att meddela sig med omgivningen och man genom en sådan inplantering kan ge personen möjlighet till detta. Då kan samtycke inte inhämtas, men det är så sannolikt att personen hade samtyckt om hon kunde, att jag tycker det är rimligare att förutsätta samtycke än att förutsätta motsatsen.
JorgenLs avatar
2012-04-21, 00:59 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Ang. lagstiftningen

Citat: Från Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
SMER vill dock påpeka att lagförslagets namn, etikprövning av forskning som avser människor, är missvisande. Det är endast en mindre del av all sådan forskning som omfattas av den föreslagna lagen.
Du citerar inte helt hederligt. Om man läser SMER's remissyttrande som du citerar från, så framgår det tydligt att den typ av saker som ditt första yrkande talar om helt klart är täckta, dvs "...lagen ska tillämpas på forskning som innebär ett fysiskt ingrepp eller annars syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt..." Det de avser med att den inte täcker all forskning är tex att den inte täcker tex känslomässig påverkan som följd att man blir intervjuvad etc.
2012-04-22, 13:12 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
George Orwell's varnade redan i sin novel "1984"
för ett övervakningssamhälle med hjärnkontroll,
utan fria tankar. I 1984 beskriver han redan 1949
ett samhälle med "Thought police", indoktrionering
och ofrihet. Nu är vi där med märking av människor
med Verichip (RFID-teknik) och hjärnkontroll ICT-implantat (hjärnkontroll). Med ett ICT-implantat kan staten redan
nu påverka en människas (försökspersoners) åsikter, tankar, känslor, relationer.

Citat:
"Vetenskapsrådets etikkommitée för nanoetik med professor Göran Hermerén initierade en bred etisk debatt i ämnet redan 2004. Där varnade man bl.a för:

- Det är inte bra om den nya tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter. Det är inte bra om samma teknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor."


I dag kopplas således försökspersoner upp till forskardatorer med hjälp av nanoteknikens nya ICT-implantat utan etikprövning eller informerat samtycke.

Anton Nordenfurs avatar
2012-04-22, 14:52 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
George Orwell's varnade redan i sin novel "1984"
för ett övervakningssamhälle med hjärnkontroll,
utan fria tankar. I 1984 beskriver han redan 1949
ett samhälle med "Thought police", indoktrionering
och ofrihet.


1984 är skönlitteratur, inte fakta. Och den handlade dessutom inte alls främst om kontroll genom teknik, utan kontroll genom mänskliga interaktioner.

Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Nu är vi där med märking av människor
med Verichip (RFID-teknik) och hjärnkontroll ICT-implantat (hjärnkontroll). Med ett ICT-implantat kan staten redan
nu påverka en människas (försökspersoners) åsikter, tankar, känslor, relationer.


Källa på det, tack.

Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Citat:
"Vetenskapsrådets etikkommitée för nanoetik med professor Göran Hermerén initierade en bred etisk debatt i ämnet redan 2004. Där varnade man bl.a för:

- Det är inte bra om den nya tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter. Det är inte bra om samma teknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor."


Han varnade för att detta kan hända i framtiden. Jag tror inte att någon av dina kritiker (bl a jag)påstår att detta är omöjligt. Det enda vi säger är att du saknar källa på att det händer just nu.

Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
I dag kopplas således försökspersoner upp till forskardatorer med hjälp av nanoteknikens nya ICT-implantat utan etikprövning eller informerat samtycke.
Källa på det, tack.
2012-04-22, 21:45 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Länk:


http://www.fnir.nu/templates/Page____192.aspx?mode=print
JorgenLs avatar
2012-04-22, 23:49 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Det som efterfrågades var inte källa på att det existerar hårdvara, dvs ledningar som kan stoppas in i hjärnan, utan belägg för att sådana skulle opererats in på någon mot deras vilja...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson, Plux
2012-04-23, 10:56 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Det som efterfrågades var inte källa på att det existerar hårdvara, dvs ledningar som kan stoppas in i hjärnan, utan belägg för att sådana skulle opererats in på någon mot deras vilja...
Offren idag har själva skrivigt på internet
att de blivigt uppkopplade mot sin vilja
i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland etc.

Möt en drabbad själv och tala med
dem eller maila. Det är tabu att tala
om det i Sverige idag.

Både forskning och brottslighet
har använt detta sedan länge.
IsakGersons avatar
2012-04-23, 13:57 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Offren idag har själva skrivigt på internet
att de blivigt uppkopplade mot sin vilja
i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland etc.

Möt en drabbad själv och tala med
dem eller maila. Det är tabu att tala
om det i Sverige idag.

Både forskning och brottslighet
har använt detta sedan länge.
Hur ska vi göra det när vi inte vet vilka det är? Presentera några som kan stödja att de blivit utsatta, så kan vi diskutera det.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
JorgenLs avatar
2012-04-23, 17:02 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Både forskning och brottslighet
har använt detta sedan länge.
Den främsta anledningen till att jag inte tror på detta är att jag är övertygad om att vetenskapen har MYCKET långt kvar innan den skulle kunna klara att utföra en sån sak. Visst finns finns det exempel på att man stimulerar hjärnan elektriskt och kan mäta viss aktivitet, men det är ungefär med samma precision som att pyssla med urmakeri med boxhandskar och förbundna ögon... Hjärnan är den mest komplexa "apparat" vi över huvud taget känner till, och vi har bara precis börjat få en svag aning om hur vi tror att den kanske funkar.

De försök jag har läst om som tex handlar om att hjälpa folk med Parkinson genom att stimulera vissa områden i hjärnan elektriskt för att få darrningarna att sluta, kräver att patienten är vaken och väldigt aktivt hjälper till att ge feedback till läkaren för att man ska hitta den rätta punkten att stimulera. Och egentligen vet man inte exakt varför detta fungerar, det är nåt man har provat sig fram till.

Att då tro att man skulle kunna, omärkligt för den som är utsatt för det, ansluta någon slags elektroder till en människa, och dessutom ha gjort ett GIGANTISKT kunskapshopp så att man den vägen skulle kunna på något sätt interagera, styra, eller avlyssna tankar, är för mig ungefär lika sannolikt som att någon uppfunnit ett ficklampsbatteri som kan täcka energibehovet för en mindre stad i ett år.... Vetenskapen för att göra detta existerar helt enkelt inte, vi har ingen aning om vad hjärnan egentligen gör när den tänker, och än mindre kan vi då avläsa tankar eller styra dem.

Om 50-100 år kanske vi har kommit så långt i vår kunskap om hur hjärnan fungerar så att "tankeavläsning" är en realitet att räkna med. Fram till dess KAN jag inte annat är betrakta alla sådana historier som inbillning.
2012-04-23, 19:13 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Hur ska vi göra det när vi inte vet vilka det är? Presentera några som kan stödja att de blivit utsatta, så kan vi diskutera det.

Facebook? Skriv Targeted individuals. Modern tortyr etc.

Fråga någon medlem i en grupp 100-tals privatpersoner.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-23, 19:57 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Facebook? Skriv Targeted individuals. Modern tortyr etc.

Fråga någon medlem i en grupp 100-tals privatpersoner.
Det stora problemet är att människor mycket lätt inbillar sig saker. Det kan bero på mental sjukdom, och det kan bero på andra saker. Av samma anledning finns det miljoner människor som skulle svära till sin död att de kidnappats av utomjordingar, är kompisar med bergtroll eller blir besökta av spöken. Att en person är övertygad om det betyder ingenting, det jag vill se är otvetydig dokumentation med säkra källor. Har du sådana?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, Plux
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-23, 20:14 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Det vi kan se på den grupp du hänvisar till är sorgligt och tragiskt, eftersom många som skriver har uppenbara problem, mentala eller fysiska. Men det är också fyllt med hat mot vetenskap och mot myndigheter, det är paranoit, homofobiskt och amerikafobiskt. Det är också helt irrelevant för den svenska politiken eftersom jag inte kan hitta någonting alls skrivet av en svensk.

Citat:
Ursprungligen postat av Jhodi Smit
WARNING! Those that used their magic and rituals on me and their god forbidden technologies sorcerers will DIE! These covert agents knew I have the ability to kill them . So they tried to bind my expansive healing energies.Make no mistake about it the robbery is over.I do occasionally get to see when I've put 1 of these suckers death. Been merciful for 16 yrs bout this not anymore, they violated my mind.I'm sure NASA and the MIEC and all PSI stalkers know what im talkin bout they DEAD to
Citat:
Ursprungligen postat av Xander Taylor
Today, I went to the local mall (a busy Saturday) because I needed a new memory card at Best Buy for my camera. There's a bench in front of the store & I always pay attention to who is sitting there when I walk into the store. On entering, I passed a few who might have been perps. But what happened inside the store & when I walked outside really angered me. In the store, as I approached the checkout counter, I saw a mother with two small infants, twins, in a stroller. I have raydar now for civilians they use as perps & these were lingering & loitering around the checkout lanes with no merchandise in their hands. By the way, my perps like to put mothers with young children in checkout lines with me because my parents are working with psychiatrists to turn me back into a hyper-female & make me a mother against my wishes. I found a way so that they couldn't stalk me in line & I purchased my card in a faraway lane. But during that time (sorry about this), my body - uterine & vagina muscles - was being manipulated sexually & there was nothing I could do to stop it. When I left the store, I saw an older man sitting on the bench with a laptop computer in his lap working intensely - with big smile on his face too. The mother with kids had left the store ahead of me & was standing where I'd have to walk past her. So after I clicked his picture, I left another way and so did he!! Then the sexual sensations stopped! This scumbag doctor had been manipulating my private parts while I was in the store with the mother & kids nearby. This is my message to this vile lowlife & anyone who helps him: The next time I see one of you smarmy doctors or your friends with a computer committing your humans rights violations in public, I will smash your device to pieces.
Citat:
Ursprungligen postat av Linda Fort
Intel’s newly developed mind scanner; ...can “read” what people are thinking. It is 90% accurate. No more military secrets, just put the Admiral into the mind scanning machine! No more secrets to be kept by any of us, for good or for evil. The Klingons and their mind sifter have nothing on Humans, 2012!
Citat:
Ursprungligen postat av Bob Levin
When I finally complete my book, produce a screenplay and recognize a film documentary, the truth of the political sanctions that continue against myself and other whistleblower patriots will unveil a long history of covert and overt acts of state sponsored terrorism, torture, espionage, wrongful death, assassinations; etal. The truth often sounds stranger than a lie, which becomes built-in plausible deniability for an egregiously culpable Wall Street controlled U.S. government.
Citat:
Ursprungligen postat av Gregory Morse
All-boys private elite college preparatory University School in Hunting Valley, Ohio is a classic homosexual recruitment CIA spy-training school with teachers who are generally FBI agents, a name containing the words University and School making it ambiguous and difficult to find but the initials are US as in United States. The logo for the school contains an interlinked U and S representing the way this mafia spy network is linked together. This is one of the top CIA spy schools in the country and it pumps out criminals routinely. The principal in lower school is the mind control programmer for the students and handlers can be assigned from various disciplinarian or psychology based positions held by professionals working at the school. The alma mater uses the Nazi-esque "Hail University, noble and strong". After graduation, the students go to University and find themselves as doctors, lawyers, entrepreneurs, beaurocratic government positions, or working as US Marshalls, FBI agents, CIA assets or planted in the military. It is a homosexual recruitment faction that comes after everybody one by one even those who dropout. The crimes it commits are attrocious and I was lucky to be socially outcast such that they did not come after me until I was old enough that I could be resistant and resiliant to their criminal antics.
Citat:
Ursprungligen postat av David Arshad
I think that's for me it's either implants are remote electronic harassment. I do feel click movement in my neck and head and strong pulsations of radiation.
(allt ovanstående går att se utan medlemskap i gruppen, inklusive namn på de som skrivit det)
2012-04-23, 20:45 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Lagen finns ju redan, varför är inte yrkandet tillbakadraget?
2012-04-24, 15:30 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det vi kan se på den grupp du hänvisar till är sorgligt och tragiskt, eftersom många som skriver har uppenbara problem, mentala eller fysiska. Men det är också fyllt med hat mot vetenskap och mot myndigheter, det är paranoit, homofobiskt och amerikafobiskt. Det är också helt irrelevant för den svenska politiken eftersom jag inte kan hitta någonting alls skrivet av en svensk.
Källkritik, välj seriös grupp och fråga. Det finns flera för
dem från Sverige.

Forskare och brottslingar använder uppenbarligen
redan tekniken som varit uppfunnen ett antal
årtioneden. Läs på tidigare bifogade sidor.
Se även:

Kommunikation mellan dator och hjärna - Brain-mashine-interface
http://www.bionicgate.com/lyssna-pa-nervceller-lunds-universitet/

Nanowires:
http://www.nano.lth.se/
Senast redigerad av Andreas Bjärnemalm den 2012-04-24 klockan 17:31. Anledning: lagat quote-tagg
Pluxs avatar
2012-04-24, 16:20 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Jag personligen ser ingenting som skulle styrka något av dina påstenden i dom två länkarna.

Brain to computer interfaces är i sig ingenting farligt eller konstigt, och kan revolutionera sjukvården i behandlingen av ett antal sjukdomar. Det kan tillexempel öppna upp helt nya möjligheter för helkroppsförlamade att på egen hand förflytta sig och kommunicera med omvärlden på helt nya sätt.

Den andra länken, nanowires handlar om forskning på nanotrådar som kan ha väldigt många intressanta tillämpningsområden i framtiden, och jag ser inte riktigt att länk vid LTH som bedriver forskning på området är en källa till dina påståenden.


Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det vi kan se på den grupp du hänvisar till är sorgligt och tragiskt, eftersom många som skriver har uppenbara problem, mentala eller fysiska. Men det är också fyllt med hat mot vetenskap och mot myndigheter, det är paranoit, homofobiskt och amerikafobiskt. Det är också helt irrelevant för den svenska politiken eftersom jag inte kan hitta någonting alls skrivet av en svensk.

Källkritik, välj seriös grupp och fråga. Det finns flera för
dem från Sverige.

Forskare och brottslingar använder uppenbarligen
redan tekniken som varit uppfunnen ett antal
årtioneden. Läs på tidigare bifogade sidor.
Se även:

Kommunikation mellan dator och hjärna - Brain-mashine-interface
http://www.bionicgate.com/lyssna-pa-nervceller-lunds-universitet/

Nanowires:
http://www.nano.lth.se/


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, JorgenL, JPAnderson
Senast redigerad av Andreas Bjärnemalm den 2012-04-24 klockan 17:32. Anledning: lagat quote-tagg
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-24, 19:35 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Källkritik, välj seriös grupp och fråga. Det finns flera för
dem från Sverige.
Fast jag gick ju till den första grupp du rekommenderade ("Targeted individuals"):

Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Facebook? Skriv Targeted individuals. Modern tortyr etc.

Fråga någon medlem i en grupp 100-tals privatpersoner.
Angående dina länkar, jag har redan kritiserat dem utan att få svar från dig.
2012-04-25, 15:09 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Plux Visa inlägg
Jag personligen ser ingenting som skulle styrka något av dina påstenden i dom två länkarna.

Brain to computer interfaces är i sig ingenting farligt eller konstigt, och kan revolutionera sjukvården i behandlingen av ett antal sjukdomar. Det kan tillexempel öppna upp helt nya möjligheter för helkroppsförlamade att på egen hand förflytta sig och kommunicera med omvärlden på helt nya sätt.

Detta handlar om människor som ofrivilligt blir anslutna (uppkopplade)
till ett system som osynligt kan kommunicera med hjärnan / nervsystemet.
Ingen levande människa vill utsättas för detta eg. forskning på en livs levande hjärna. Svenska medborgare.


Se aven Transhumanism


Citizen Cyborg:
Why Democratic SocietiesMust Respond to the Redesigned Human of the Future.

Singularity Is Near
When Humans Transcend Biology
(Ray Kurzweil! - Bra bok, allt han beskriver finns redan idag)


Radical evolution:

The promise and peril of enhancing our minds, our bodies--and what it means to be human.
Pluxs avatar
2012-04-25, 15:51 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Detta handlar om människor som ofrivilligt blir anslutna (uppkopplade)
till ett system som osynligt kan kommunicera med hjärnan / nervsystemet.
Ingen levande människa vill utsättas för detta eg. forskning på en livs levande hjärna. Svenska medborgare.


Se aven Transhumanism


Citizen Cyborg:
Why Democratic SocietiesMust Respond to the Redesigned Human of the Future.

Singularity Is Near
When Humans Transcend Biology
(Ray Kurzweil! - Bra bok, allt han beskriver finns redan idag)


Radical evolution:

The promise and peril of enhancing our minds, our bodies--and what it means to be human.
Om jag hade möjlighet så skulle jag gärna delta i den typen av forskning som handlar om att koppla upp hjärnan direkt mot olika slags digitala interface.
Och jag är livs levande och har en levande hjärna och ställer upp forskning, så ditt argument om att ingen vill ställa upp på den typen av forskning faller, eftersom du säger att ingen vill ställa upp på det.

Det finns vidare inga bevis för att folk blir uppkopplade någonstans mot sin vilja, bara för att det bedrivs forskning på interface för att koppla upp människor mot datorer. Vidare så är inte dom här sakerna osynliga, vid den här typen av ingrepp får du alltid operationsärr, samt så kan du se implantatchip m.m. med helt vanlig röntgen eftersom metall har en rätt hög densitet.

I sak ser jag heller inga större problem just transhumanism, eftersom det existerar redan idag. Titta på moderna proteser till amputerade, implantat till döva m.m. där man förhöjer livskvalitén för personer med olika slags funktionshinder.

En annan slags transhumanism skulle kunna vara extoskeletons, som gör att man kan lyfta extremt tunga saker och klara av saker som kroppen normalt inte klarar av.

Pacemakers är också en slags transhumanism, där man förbättrar livet för personer med hjärtproblem. Man har även forskningsprototyper där man kan ersätta hela hjärtat med en slags elektrisk pump istället som verkar fungera väldigt väl, som löser problemet med att hitta hjärtdonatorer.

Jag ser inte riktigt problemet här, i synnerhet eftersom du inte lyckas framlägga några trovärdiga källor på att det här sker mot folks vilja.
Böckerna du lägger fram ser jag inte som trovärdiga eftersom dom är skrivna av enskilda författare, ge mig hellre en skrift som är baserad på forskning om att det här sker mot folks vilja.

Jag yrkar härmed avslag på motionen som helhet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Pluxs avatar
2012-04-25, 20:59 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Peter: Bara av ren nyfikenhet är det här du som är med i intervjun? http://www.whitetv.se/sv/mind-contro...stockholm.html
IsakGersons avatar
2012-04-26, 01:04 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Se aven Transhumanism
Jag älskar transhumanism.
2012-04-26, 15:11 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Plux Visa inlägg
Det finns vidare inga bevis för att folk blir uppkopplade någonstans mot sin vilja, bara för att det bedrivs forskning på interface för att koppla upp människor mot datorer. Vidare så är inte dom här sakerna osynliga, vid den här typen av ingrepp får du alltid operationsärr, samt så kan du se implantatchip m.m. med helt vanlig röntgen eftersom metall har en rätt hög densitet.

Offren som klagar och skriver till svenska
myndigheter är nog bevis. Att koppla upp
människors levande hjärnor med ICT-implantat
(snart i nanostorlek) är alltid farligt för
forskningspersonerna. Hjärnforskningen
i Sverige bör förbjudas koppla upp
forskningspersoners hjärnor.

European Commissonen (Cappuro)
http://ec.europa.eu/bepa/european-gr.../avis20_en.pdf


Microsoft has a patent on a new kind of network: Your body.

Anslut kroppen via nätverksteknik och skapa en
mattematisk kloning av hjärnan och hela nervsystemet.

http://www.pcworld.com/article/11665...asnetwork.html
Senast redigerad av Andreas Bjärnemalm den 2012-04-26 klockan 16:39. Anledning: lagat quote-tagg
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-26, 15:20 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Offren som klagar och skriver till svenska
myndigheter är nog bevis.
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det stora problemet är att människor mycket lätt inbillar sig saker. Det kan bero på mental sjukdom, och det kan bero på andra saker. Av samma anledning finns det miljoner människor som skulle svära till sin död att de kidnappats av utomjordingar, är kompisar med bergtroll eller blir besökta av spöken. Att en person är övertygad om det betyder ingenting, det jag vill se är otvetydig dokumentation med säkra källor. Har du sådana?
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Att koppla upp
människors levande hjärnor med ICT-implantat
(snart i nanostorlek) är alltid farligt för
forskningspersonerna.
Det är inte min förståelse av forskningen. Har du en källa på undersökningar som visat detta?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Plux
2012-04-27, 10:13 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Det är inte min förståelse av forskningen. Har du en källa på undersökningar som visat detta?

Man bryter ned Forskningspersonerna psykologiskt.


När hjärnorna drar ut i krig (DN: 2012-02-12 15:57)
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/n...drar-ut-i-krig


DN: 2012-01-16 08:31
Claes Strannegård forskar också om artificiell intelligens.
"Jag bygger matematiska modeller som är inspirerade av psykologi,
och vill bygga maskiner som uppvisar mänskliga karaktärsdrag."


Artikel i senaste nummret av Forskning
och Framsteg med rubriken: "Vårt tal kan
avlyssnas med elektroder i hjärnan".
(Nr.3 april 2012.)
Qers avatar
Gammal Qer
2012-04-27, 11:27 #58
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Man bryter ned Forskningspersonerna psykologiskt.


När hjärnorna drar ut i krig (DN: 2012-02-12 15:57)
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/n...drar-ut-i-krig
Men det där handlar om ofrivillig extern påverkan mha av droger, ljud, laser etc. Det är mao helt irrelevant för motionen.

tDCS, som artikeln skriver om, är dessutom externa elektroder snarare än inplantat, så den där artikeln är komplett irrelevant vad gäller den här motionen. Du har säkert sett den typen av elektroder flera gånger om du tittar på tex vetenskapens värld ibland, det är ett rätt stort och hett forskningsfält. Man kan idag både läsa ut och påverka hjärnan rätt mycket helt utan behov av en skalpell eller annan kirurgi.

Det finns dock en del forskning som använder sig av inplantat, men det sker antingen på djur eller på försökspersoner som är väl medvetna om vad de ger sig in på och som gett sitt samtycke.

Det finns tillräckligt med mer reella hot som PP har att arbeta med för att lägga tid på nåt som mest verkar vara ogrundade farhågor.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-27, 18:07 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Man bryter ned Forskningspersonerna psykologiskt.


När hjärnorna drar ut i krig (DN: 2012-02-12 15:57)
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/n...drar-ut-i-krig


DN: 2012-01-16 08:31
Claes Strannegård forskar också om artificiell intelligens.
"Jag bygger matematiska modeller som är inspirerade av psykologi,
och vill bygga maskiner som uppvisar mänskliga karaktärsdrag."


Artikel i senaste nummret av Forskning
och Framsteg med rubriken: "Vårt tal kan
avlyssnas med elektroder i hjärnan".
(Nr.3 april 2012.)
Varken DN eller Forskning och Framsteg är vetenskapliga primärkällor. Gör om, gör rätt.
2012-05-02, 09:14 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Varken DN eller Forskning och Framsteg är vetenskapliga primärkällor. Gör om, gör rätt.FOI - Totalförsvarets Forskningsinstitut


Ett annat viktigt begrepp vid sidan om nanoteknik
är mikrosystemteknik. Den kommer att betyda mycket
för positionsbestämning och styrning av stridsdelar.
Små objekt kommer att datoriseras. Vi kan få mikrorobotar
som är mindre än en tusendels millimeter. De kan spridas
som pollen eller bakterier. Forskarna talar till och med
om komponenter som kopplas in i nervsystemet och
som kan tala med hjärnan. Dessa komponenter skulle
hjälpa soldaten att ta fram sitt undermedvetna.
Soldaten ser mer än han tror. De små komponenterna
skulle fånga upp den information som annars missas.
Gränsen mellan vad som är teknik och biologi suddas ut
från båda håll. Det är inte bara biologerna som närmar
sig tekniken. Även teknikerna närmar sig biologin.
Man kan tänka sig tekniska lösningar för att ändra
på kroppens biologiska system som till exempel att
modifiera biokemin och kompensera för sömnbrist.
Eller att ta kontroll över nervsystemet i ett djur
och därmed skapa biologiska UAV:er. Kunde man
få hökar att spana och koltrastar att känna av
markvibrationer så vore det kanske inte så dumt.


Jan-Ivar Askelin är redaktör för Framsyn.

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____4185.aspx


Detta finns och används redan idag i flera länder.
Men utan samtycke. En Etik och Integritetsfråga.
2012-05-02, 09:38 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Detta finns och används redan idag i flera länder.
Men utan samtycke. En Etik och Integritetsfråga.
I Sverige måste man ju enligt lag ha samtycke, vilket flera har visat. Lagen i ditt första yrkande finns ju alltså redan. Ska vi slå fast att lagen vi redan har inte ska tas bort, eller vad är poängen med yrkandet?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
JorgenLs avatar
2012-05-02, 12:43 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Detta finns och används redan idag i flera länder.
Men utan samtycke. En Etik och Integritetsfråga.
Nej, det finns inte redan idag, såvida inte vetenskapen plötsligt hoppat över minst sisådär 50 års utveckling.

Påstår du något annat får du faktiskt ha lite belägg för det.

Artikeln du länkade till var en fundering över vad som kanske skulle kunna finnas nån gång i framtiden. Ungefär på samma sätt som man på 50-talet fantiserade om att man är 2000 skulle ha personliga flygmaskiner parkerade i garaget...
2012-05-04, 12:02 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
I Sverige måste man ju enligt lag ha samtycke, vilket flera har visat. Lagen i ditt första yrkande finns ju alltså redan. Ska vi slå fast att lagen vi redan har inte ska tas bort, eller vad är poängen med yrkandet?

Offren idag har själva skrivigt i brev och på
internet att de blivigt uppkopplade mot sin
viljai Sverige, Norge, Danmark, Tyskland etc.Inte samma sak riktigt men ett intressant företag från Canada är:
Interaxon (mellan axonerna) - Thought controlled computing
(mellan axonerna).

"If you can plug it in, you can control it with your brain"

http://www.interaxon.ca/
http://www.interaxon.ca/how_it_works
JPAndersons avatar
2012-05-04, 12:04 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Offren idag har själva skrivigt i brev och på
internet att de blivigt uppkopplade mot sin
viljai Sverige, Norge, Danmark, Tyskland etc.
Vilka "offer" ?
2012-05-04, 13:21 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Offren idag har själva skrivigt i brev och på
internet att de blivigt uppkopplade mot sin
viljai Sverige, Norge, Danmark, Tyskland etc.
Ja men alltså, om det är lagbrott så är det väl ett polisärende, inte politikerärende. Det finns lagar om att man inte får mörda någon också, trots det sker det ju mord. Ska vi då slå fast på ett medlemsmöte att det ska vara olagligt att mörda folk, fastän det redan är det?
troeds avatar
2012-05-04, 15:38 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Detta handlar om människor som ofrivilligt blir anslutna (uppkopplade)
till ett system som osynligt kan kommunicera med hjärnan / nervsystemet.
Ingen levande människa vill utsättas för detta eg. forskning på en livs levande hjärna. Svenska medborgare.

Se aven Transhumanism

Singularity Is Near[/B] When Humans Transcend Biology
(Ray Kurzweil! - Bra bok, allt han beskriver finns redan idag)
Som framtidsforskare till yrket, transhumanist, regelbunden deltagare på en svensk transhumanistisk mailinglista sedan många år, någorlunda aktiv inom svenska Människa+ och regelbunden besökare av Singularity Summit där bl.a Ray Kurzweil håller keynotes vill jag påpeka med _eftertryck_ att den teknik du beskriver inte existerar idag.

Tyvärr.

(Därav avslag på motionen, så klart)
2012-05-04, 17:20 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Som framtidsforskare till yrket, transhumanist, regelbunden deltagare på en svensk transhumanistisk mailinglista sedan många år, någorlunda aktiv inom svenska Människa+ och regelbunden besökare av Singularity Summit där bl.a Ray Kurzweil håller keynotes vill jag påpeka med _eftertryck_ att den teknik du beskriver inte existerar idag.

Tyvärr.

(Därav avslag på motionen, så klart)

Ray Kurzweil beskriver den mänskliga hjärnan som en dator.
Han skrivser vidare om bl.a. neurochip" och uploading the hte
human brain (mind uploading).

Tänk på alla de som blir torterade och utnytttjade med tekniken
innan man säger avslag.
Pluxs avatar
2012-05-04, 17:55 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Ray Kurzweil beskriver den mänskliga hjärnan som en dator.
Han skrivser vidare om bl.a. neurochip" och uploading the hte
human brain (mind uploading).

Tänk på alla de som blir torterade och utnytttjade med tekniken
innan man säger avslag.
Hjärnan är en komplicerad biologisk dator.

Du har ju fortfarande inte kommit med några solida bevis för att någon blir torterad och utnyttjad med tekniken, men vi har kommit med rätt mycket bevis med fördelar.

Älska forskning! för att citera Nipe


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, JPAnderson
Anton Nordenfurs avatar
2012-05-04, 17:56 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Tänk på alla de som blir torterade och utnytttjade med tekniken
innan man säger avslag.
Alla vietnameser förvandlas till vampyrer om 24 timmar. Jag tänker inte ge dig några alls bevis för den saken, men vill du veta mer kan du läsa "The Vampyre", i den varnade John William Polidori redan 1819 att detta skulle hända.

Enda sättet att stoppa det hela är att donera tusen kronor till Piratpartiet.

Skulle du göra det?
troeds avatar
2012-05-04, 19:22 #70
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Ray Kurzweil beskriver den mänskliga hjärnan som en dator. Han skrivser vidare om bl.a. neurochip" och uploading the hte
human brain (mind uploading).
Jag vet. Jag har även bra koll på exakt var vi står när det gäller den typen av teknologi idag, och vi kan inte göra det du påstår redan sker. Tekniken existerar inte, däremot kan vi (och det är det Kurzweil gör) fundera på vad som kommer att hända när den väl finns. Mind uploading ligger just nu på på en utvecklingskurva att kunna ske någon gång runt 2040-2050.

Det närmsta vi kommer det du beskriver skulle nog vara att via genförändrade nervceller kunna "spela in" och "spela upp" exciteringar via gult och blått ljus (TED talk). Notera att det både kräver att man förändrat cellerna först, att man dessutom sågar bort skallbenet för att kunna peta in fiberoptiken och att vi bara för att vi kan se signaltågen inte på något sätt förstår vad de betyder eller kan förändra dem på ett förutsägbart sätt. Inte precis något som sker dolt.

För att upprepa mig: Det du påstår sker, sker inte. Tekniken finns inte.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, JorgenL, JPAnderson, Plux
2012-05-05, 13:26 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Jag vet. Jag har även bra koll på exakt var vi står när det gäller den typen av teknologi idag, och vi kan inte göra det du påstår redan sker. Tekniken existerar inte, däremot kan vi (och det är det Kurzweil gör) fundera på vad som kommer att hända när den väl finns. Mind uploading ligger just nu på på en utvecklingskurva att kunna ske någon gång runt 2040-2050.

Det närmsta vi kommer det du beskriver skulle nog vara att via genförändrade nervceller kunna "spela in" och "spela upp" exciteringar via gult och blått ljus (TED talk). Notera att det både kräver att man förändrat cellerna först, att man dessutom sågar bort skallbenet för att kunna peta in fiberoptiken och att vi bara för att vi kan se signaltågen inte på något sätt förstår vad de betyder eller kan förändra dem på ett förutsägbart sätt. Inte precis något som sker dolt.

För att upprepa mig: Det du påstår sker, sker inte. Tekniken finns inte.


Tekniken är inte öppet komersiell men existerar.

Forskningen idag på djur och människor är inte alltid etisk se länk:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14882008


Det finns även annan etisk problematik på
det nanomedicinska området. Hur skyddas
individens privatliv när mer och mer data,
både medicinsk och icke-medicinsk, samlas in?
Vad händer om information som erhållits0
genom förfinade nanomedicinska, diagnostiska
tester används av tredje part, t.ex.
försäkringsbolag och arbetsgivare?

Hur går man till väga för att patent
på nanomedicinsk teknik inte på ekonomiska
grunder ska begränsa tillhandahållandet av
behandling? Ytterligare en medicinsk-etisk
implikation är huruvida nanoteknisk diagnosti
k bör tillhandahållas och erbjudas i de fall ingen
lämplig behandling för det aktuella tillståndet
finns att tillgå.

Etiska frågor aktualiseras också kring
nanomedicinens möjligheter att optimera
och förbättra den mänskliga kapaciteten
utöver vad som är typiskt eller statistiskt
normalt. Dessa frågor berör bl.a. uppfattningen
av vad det innebär att vara människa, samhällets
syn på prestationer och funktionsnedsättningar,
rätten till vård samt synen på ansvar och autonomi.

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Etiska aspekter på nanoteknologi: http://www.smer.se/bazment/406.aspx


Allla ska ha rätt att ta bort elektroniska implantat.
Pluxs avatar
2012-05-05, 13:31 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Tekniken är inte öppet komersiell men existerar.

Forskningen idag på djur och människor är inte alltid etisk se länk:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14882008


Det finns även annan etisk problematik på
det nanomedicinska området. Hur skyddas
individens privatliv när mer och mer data,
både medicinsk och icke-medicinsk, samlas in?
Vad händer om information som erhållits0
genom förfinade nanomedicinska, diagnostiska
tester används av tredje part, t.ex.
försäkringsbolag och arbetsgivare?

Hur går man till väga för att patent
på nanomedicinsk teknik inte på ekonomiska
grunder ska begränsa tillhandahållandet av
behandling? Ytterligare en medicinsk-etisk
implikation är huruvida nanoteknisk diagnosti
k bör tillhandahållas och erbjudas i de fall ingen
lämplig behandling för det aktuella tillståndet
finns att tillgå.

Etiska frågor aktualiseras också kring
nanomedicinens möjligheter att optimera
och förbättra den mänskliga kapaciteten
utöver vad som är typiskt eller statistiskt
normalt. Dessa frågor berör bl.a. uppfattningen
av vad det innebär att vara människa, samhällets
syn på prestationer och funktionsnedsättningar,
rätten till vård samt synen på ansvar och autonomi.

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Etiska aspekter på nanoteknologi: http://www.smer.se/bazment/406.aspx


Allla ska ha rätt att ta bort elektroniska implantat.
Kan du bevisa att tekniken existerar? Finns det någon tillverkare?

Frågeställningen för SMER handlar om vad som kommer hända i FRAMTIDEN, man vill ha diskussionen redan nu innan tekniken finns för att kunna diskutera fram ett etiskt förhållningssätt.
Henrik Brändéns avatar
2012-05-05, 13:38 #73
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Tekniken är inte öppet komersiell men existerar.

Forskningen idag på djur och människor är inte alltid etisk se länk:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14882008


Det finns även annan etisk problematik på
det nanomedicinska området. Hur skyddas
individens privatliv när mer och mer data,
både medicinsk och icke-medicinsk, samlas in?
Vad händer om information som erhållits0
genom förfinade nanomedicinska, diagnostiska
tester används av tredje part, t.ex.
försäkringsbolag och arbetsgivare?

Hur går man till väga för att patent
på nanomedicinsk teknik inte på ekonomiska
grunder ska begränsa tillhandahållandet av
behandling? Ytterligare en medicinsk-etisk
implikation är huruvida nanoteknisk diagnosti
k bör tillhandahållas och erbjudas i de fall ingen
lämplig behandling för det aktuella tillståndet
finns att tillgå.

Etiska frågor aktualiseras också kring
nanomedicinens möjligheter att optimera
och förbättra den mänskliga kapaciteten
utöver vad som är typiskt eller statistiskt
normalt. Dessa frågor berör bl.a. uppfattningen
av vad det innebär att vara människa, samhällets
syn på prestationer och funktionsnedsättningar,
rätten till vård samt synen på ansvar och autonomi.

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

Etiska aspekter på nanoteknologi: http://www.smer.se/bazment/406.aspx


Allla ska ha rätt att ta bort elektroniska implantat.

Jag förstår mindre och mindre av hur du ens själv kan tro på det du påstår: Ingen av de länkar du ger den här gången heller kommer i närheten av att antyda något bevis för dina påståenden om övergrepp. Däremot visar de tydligt (a) hur öppet det vetenskapliga samhället redovisar de saker som verkligen sker och (b) att berörda statliga myndigheter försöker se till att det i god tid i förväg diskuteras hur man ska förhålla sig till kommande tekniker som kan föra med sig etiskt knepiga tillämpningar.
JorgenLs avatar
2012-05-06, 22:46 #74
Inte uppkopplad
Sv: Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter A Visa inlägg
Tekniken är inte öppet komersiell men existerar.
Vilket du försöker belägga med:
1) En länk till en artikel om genmodifierade självlysande katter, vilket är helt irrelevant för det som diskuteras, och
2) En länk till en fundering om vad en eventuell framtida nanomedicin skulle kunna innebära för etiska överväganden...

Nej, det finns ingen sån teknik utvecklad.

Troed är framtidsforskare och optimist och han tror att den är 30-40 år borta, jag tror att det ligger betydligt längre bort än så. De som är entusiastiska för en ide tror ofta att förverkligandet kommer snabbare än det i realiteten gör.

Hade det funnits sådan teknik hade vi hört talas om den för den hade haft en ENORM kommersiell potential.

Att kunna spela in sina tankar hade varit fantastiskt, att kunna lyssna på musik direkt in i hjärnan utan omvägen över ljudvågor hade antagligen varit en enorm upplevelse, för att inte tala om möjligheter till direkt kommunikation med datorer utan att behöva gå omvägen via tangentbord, mus och bildskärm. Den förste som kommer att lyckas med sådana kommer att tjäna osannolikt mycket pengar, och jag garanterar dig, den dan det händer kommer det att vara förstasidesnyhet i alla populärvetenskapliga tidningar.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com