Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport

TL;DR-version: Vapenexporten till diktaturer kränker mänskliga rättigheter, ignorerar demokratiska krav på insyn, verkar dra till sig hot mot rättssamhället som få andra politiska områden samt är impopulär hos Sveriges folk.

Längre version
Mänskliga rättigheter är viktigt. Så gott som allt det vi pratar i Piratpartiet – FRA, IPRED, PNR, ACTA, fildelning etc – har någon form av bäring på de mänskliga rättigheterna, och de utgör en naturlig och fundamental utgångspunkt för breddningsarbetet i vårt parti.

En i medierna mycket uppmärksammad men i vårt parti märkligt förbisedd fråga med anknytning till just mänskliga rättigheter är den vapenexport som Sverige bedriver till utlandet. Medan etablerade politiker försöker spela bort korten genom att börja diskutera teknikaliteter (“hur definieras vapen?”) och hänvisa till att allt sker enligt “lagar och regler” (duh, det är ju lagarna och reglerna i sig som är fel!) – en strategi vi för övrigt känner väl igen från FRA-frågan – handlar det egentligen om något väldigt enkelt: Sverige säljer redskap till förtryckande diktaturer som dessa regimer kan använda för att inskränka sin egna befolknings redan föga respekterade mänskliga rättigheter.

Saudiarabien är ett klockrent exempel. Helt oavsett den mycket märkliga affären med fabrikbygge som avslöjats, där det till och med verkar vara så att en minister faktiskt begått brott mot just “lagar och regler”, kvarstår faktumet – vilket alla är helt överens om – att Sverige exporterar vapen till Saudiarabien. Saudiarabien är verkligen ett land präglat av den totalitära diktaturens ondska; det är ett land känt för att förfölja människor som engagerar sig politiskt, tortera misstänkta för att få dem att avslöja brott de inte begått, avrätta människor utan att ens ge dem en rättssäker rättegång och för att sända egna militära styrkor för att slå ned demokratiska uppror i den arabiska våren. Ett land som, kort sagt, är en hemsk, repressiv, auktoritär, samt våldsam diktatur.

För mig är det helt självklart att Piratpartiet, som så engagerat kritiserar inskränkningar i mänskliga rättigheter som svenska politiker gör sig skyldiga till här i Sverige, likaså bör kritisera inskränkningar i mänskliga rättigheter som sker i utlandet med svensk hjälp. Export av övervakningsutrustning till diktaturer har vi redan tagit ställning emot – att då tillåta export av vapen till samma länder vore absurt.

En annan aspekt på det hela är bristen på insyn som hela processen präglas av – medlemmarna i Exportkontrollrådet, det organ av folkvalda ledamöter i Sveriges riksdag som ska granska den ofta mycket hemliga vapenexporten, arbetar under mycket sträng sekretess med hot om fängelsestraff, varför de inte ens för sina egna partier kan avslöja oegentligheter. Och oegentligheterna i sig utgör naturligtvis ett stort skäl till att detta är en piratpolitisk fråga – när statsförvaltningen eller t.o.m. statsråd agerar i strid med svensk lagstiftning (vilket verkar ske särskilt ofta just inom vapenexporten, kanske just på grund av att mygel frodas i mörkret bakom stänga dörrar) är det extremt allvarligt ur ett rättsperspektiv, och det utgör ett hot mot det rättssamhälle Piratpartiet vill värna.

Ytterligare ett sätt att se på hela saken med piratpolitiska ögon är ur ett folkrättsperspektiv. Ibland sägs i dessa diskussioner att “alla stater har rätt att försvara sig själva, oavsett statsskick”. Det stämmer kanske med den traditionella folkrätten, men en ur ett piratpolitiskt, mer modernt och demokratiskt perspektiv är det snarare folket, inte staten, som har rätt att försvara sig själva – och när det gäller vapenexport till repressiva regimer innebär sådan export ett stöd till diktatorerna och därmed en inskränkning i folkets folkrättsliga rätt att försvara sig mot övergrepp!

Ideologiska ställningstaganden i all ära – men viss roll spelar faktiskt den folkliga opinionen. Visst, Piratpartiet är ovanligt o-populistiskt i det att vi faktiskt håller fast vid våra principer, men då det gäller vilka frågor vi aktivt ska driva är opinionsläget tämligen viktigt (vilket är en anledning till att vi inte pratar så mycket om patent, trots att vi tar ställning i frågan). När det gäller just vapenexport till diktaturer är hela 78 procent av Sveriges befolkning motståndare, enligt SvT:s undersökning (13 procent vet ej, 9 säger ja). 78 procent av folket säger samstämmigt nej till den officiella politiken i en fråga. Jag blir förvånad om något motsvarande står att finna i någon annan fråga av denna dignitet.

Det så sällsynt höga folkliga stödet för att driva denna människorättsliga fråga, samt den stora bristen hos landets största partier i frågan (S och M vill båda ha kvar vapenexporten till diktaturer), liksom det faktum att frågan redan står högt på medias dagordning, gör motstånd mot vapenexporten till en alldeles utmärkt fråga att driva för Piratpartiet.

(Detta inlägg, tillsammans med en diskussion i frågan, kan hittas på Breddningsbloggen.)

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag på följande:


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Calandrella

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Calandrella Yrkande B15-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: Vapenexport ska aldrig tillåtas till diktaturer eller andra länder som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Calandrella Yrkande B15-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: Eventuell vapenexport ska enbart tillåtas ske under transparenta former, där såväl riksdag som folket har god demokratisk insyn.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B15-Y03 (Bortröstad)
Av: Tommten


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
simon556 Inte uppkopplad
 
simon556s avatar
 
Inlägg: 168
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #279915
Standard Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport - 2012-10-11, 16:33

Hur mycket skulle detta påverka Sverige ekonomi?
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 19:09 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Får vi köpa vapen från sådana länder ?

T.ex. USA - skall det landet hamna på svarta listan ?

Vad är reglerna idag ?
2012-10-05, 15:18 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Yrkar bifall på båda yrkandena
2012-10-08, 16:46 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B15-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: Eventuell vapenexport ifrån Sverige inte ska ske med handeldsvapen, automatvapen, granater, raketgevär och liknande som kan tänkas komma på villovägar för att användas av andra parter än köparen.
Det är relativt enkelt för brottslingar att få tag på illegala vapen för personligt bruk som kan användas till otäckheter. Det är mindre troligt att exempelvis ett JAS, en ubåt eller en stridsvagn är på vift, och sådana vapen kommer förhoppningsvis aldrig att behöva användas i skarpt läge en enda gång.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-09, 18:16 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y02:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: Eventuell vapenexport ska enbart tillåtas ske under transparenta former, där såväl riksdag som folket har god demokratisk insyn.
Tulipanaros. De som vill köpa vapen vill sällan annonsera detta över hela världen! Ska vi öht sälja vapen får vi nog acceptera anonyma köpare.
2012-10-14, 11:32 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Får vi köpa vapen från sådana länder ?

T.ex. USA - skall det landet hamna på svarta listan ?

Vad är reglerna idag ?
Jag vet inte; intressant fråga! Det viktiga är att vi slutar sälja. Köper vi vapen innebär det att vi ser till att landet får pengar; säljer vi vapen innebär det att vi ser till att landet får vapen. Pengar kan användas för bra saker (även av diktaturer), vapen används endast för att upprätthålla diktaturens våldsmonopol (vilket närmast definitionsmässigt är dåligt).
2012-10-14, 11:33 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Citat:
Ursprungligen postat av simon556 Visa inlägg
Hur mycket skulle detta påverka Sverige ekonomi?
Det vet jag inte. Men jag - och jag tror att de flesta av Piratpartiets medlemmar håller med mig där - menar att svenska jobb aldrig kan vara viktigare än arabiska liv.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Henrik Brändéns avatar
2012-10-16, 08:01 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: Eventuell vapenexport ifrån Sverige inte ska ske med handeldsvapen, automatvapen, granater, raketgevär och liknande som kan tänkas komma på villovägar för att användas av andra parter än köparen.
Även stora och tunga vapen kan säljas vidare.
2012-10-16, 08:28 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B15-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: Eventuell vapenexport ifrån Sverige inte ska ske med handeldsvapen, automatvapen, granater, raketgevär och liknande som kan tänkas komma på villovägar för att användas av andra parter än köparen.
Även stora och tunga vapen kan säljas vidare.
Läste du motiveringen? Det är relativt enkelt för brottslingar att få tag på illegala vapen för personligt bruk som kan användas till otäckheter. Det är mindre troligt att exempelvis ett JAS, en ubåt eller en stridsvagn är på vift, och sådana vapen kommer förhoppningsvis aldrig att behöva användas i skarpt läge en enda gång.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-16, 11:59 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Läste du motiveringen? Det är relativt enkelt för brottslingar att få tag på illegala vapen för personligt bruk som kan användas till otäckheter. Det är mindre troligt att exempelvis ett JAS, en ubåt eller en stridsvagn är på vift, och sådana vapen kommer förhoppningsvis aldrig att behöva användas i skarpt läge en enda gång.
Om en regim som köper våra vapen är beredda att sälja maskingevär till terrorister kan de också vara beredda att sälja betydligt tyngre grejor till andra regeringar, motståndsrörelser etc.

Sedan tycker jag du har en lite rosenfärgad bild av sannolikheten för att vapnen ska användas om de stannar hos tillåtna köpare. De flesta länder köper visserligen vapen i förhoppningen att aldrig behöva använda dem. Men samtidigt skulle de inte slösa pengar på dem ifall de inte var beredda att verkligen använda dem om det blev skarpt läge.
2012-10-16, 12:38 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om en regim som köper våra vapen är beredda att sälja maskingevär till terrorister kan de också vara beredda att sälja betydligt tyngre grejor till andra regeringar, motståndsrörelser etc.

Sedan tycker jag du har en lite rosenfärgad bild av sannolikheten för att vapnen ska användas om de stannar hos tillåtna köpare. De flesta länder köper visserligen vapen i förhoppningen att aldrig behöva använda dem. Men samtidigt skulle de inte slösa pengar på dem ifall de inte var beredda att verkligen använda dem om det blev skarpt läge.
Men inte när det inte är skarpt läge. Det kan mindre vapen som kommer på villovägar användas till.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-17, 02:57 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Det vet jag inte. Men jag - och jag tror att de flesta av Piratpartiets medlemmar håller med mig där - menar att svenska jobb aldrig kan vara viktigare än arabiska liv.
Varför inte?

Jag kan köpa att svenska jobb inte kan anses mer värda än arabiska liv. Det finns massor av bra människorättsargument för varför man bör värdera rätten till liv högre än andra rättighete.

Men det är klart att de är viktigare. Det är fullt mänskligt att fästa större vikt vid människor i ens närhet än människor långt borta. Således kommer människor i Sverige överlag fästa större vikt vid andra människor i Sverige.

Du kanske tycker att så inte bör vara fallet. Men jag skulle mena att så är fallet, och att vi måste förhålla oss till det.

Med det sagt så ser jag gärna alla möjliga former av begränsningar på vapenexporten. Men inte för att liv långt borta är viktigare än jobb här hemma utan för att jag är övertygad om att effekten på jobbmarknaden i Sverige skulle vara försumbar, och att det därmed skulle vara en rimlig uppoffring.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori, Robobengt
2012-10-24, 16:47 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Är Sverige den enda potentiella säljaren av vapen? Om Sverige vägrar sälja, hur vet du då att de inte kommer köpa av ett annat land? Min uppfattning är att Sverige inte kan välja huruvida Saudi Arabien kommer beväpnas, däremot kan vi välja om vi ska tjäna pengar på det.

Om Sverige vägrar och de istället köper av exempelvis USA, så kan de använda pengarna för att föklara ännu mer krig. Om det är Sverige som säljer har vi större kontroll över vad pengarna används till.

Det bästa vore om vi fick med alla världens länder på en pakt om att inte sälja till diktaturer, men då måste vi få med ALLA världens länder. Kina, USA, EU, ALLA! Då det inte är realistiskt kan svensk vapenexport ses som the lesser of two evils.

Har jag fel?
2012-10-25, 08:41 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Det finns en del gärningar man aktivt väljer att inte göra för att det är det moraliskt rätta oavsett om någon annan skulle göra det. Att inte sälja vapen till regimer som förtrycker sitt folk är en sådan sak.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén
2012-10-28, 21:58 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion B15: Mänskliga rättigheter och transparens vid vapenexport -
Citat:
Ursprungligen postat av ZastDerg Visa inlägg
Är Sverige den enda potentiella säljaren av vapen? Om Sverige vägrar sälja, hur vet du då att de inte kommer köpa av ett annat land? Min uppfattning är att Sverige inte kan välja huruvida Saudi Arabien kommer beväpnas, däremot kan vi välja om vi ska tjäna pengar på det.

Om Sverige vägrar och de istället köper av exempelvis USA, så kan de använda pengarna för att föklara ännu mer krig. Om det är Sverige som säljer har vi större kontroll över vad pengarna används till.

Det bästa vore om vi fick med alla världens länder på en pakt om att inte sälja till diktaturer, men då måste vi få med ALLA världens länder. Kina, USA, EU, ALLA! Då det inte är realistiskt kan svensk vapenexport ses som the lesser of two evils.

Har jag fel?
Nej du har nog rätt om man ska vara realistisk, vi måste spela enligt de regler som finns. Vi borde verka för ett förbud av export till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna inom FN istället.

Men det låter bra, och så har vi något att förhandla bort när vi ska få igenom upphovsrättspolitiken.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-30, 09:42 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B15-Y03:
att Piratpartiet antar det sakpolitiska ställningstagandet: Eventuell vapenexport från Sverige inte ska ske av handeldvapen, automatvapen, granater, raketgevär eller liknande som kan tänkas komma på villovägar för att användas av andra parter än köparen.
Som tidigare nämnt stora grejer kan också säljas vidare. Sen är prisläget för ett svenskt handeldvapen i förhållande till utländska producenter mycket dyrare så "marknaden" lär reglera sig själv på det området. yrkandet kommer bara medföra problem och kommer inte åt problemet som nämns
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com